Pisna poslanska pobuda v zvezi s poslovanjem organov v slovenščini

August 27, 2020
August 27, 2020 Alenka

Spoštovani,

na Vlado Republike Slovenije naslavljam pobudo v zvezi s poslovanjem organov v slovenščini.

V Sloveniji je vsako leto več tujcev, ki s slovenskimi organi poslujejo v svojem, torej tujem jeziku. Slovenski organi (upravne enote, finančna uprava, zdravstveni zavodi, centri za socialno delo, zavod za zaposlovanje, vrtci, šole) imajo s poslovanjem v tujem jeziku veliko dela in stroškov (oteženo komuniciranje, iskanje kadra z znanjem tujih jezikov, prevajanje dokumentov). Če gre Slovenec v drugi državo, mora s tujimi organi poslovati v tujem jeziku, vse dokumente pa prevesti in overiti. Tuji organi spremenijo celo osebna imena Slovencev, saj tuji jeziki ne vsebujejo vseh črk naše abecede. Zakaj je Slovenija edina država na svetu, kjer se morajo državni in lokalni organi prilagajati tujcem? Logično je, da mora tujec v tujini poslovati s tujimi organi v njihovem jeziku ali vsaj v »nevtralnem« jeziku. Samo pri nas je samoumevno, da se trudimo ugoditi tujcem. Če organ ne razume jezika, bi moral tujcu naročiti, naj najame tolmača. Če dokumenti niso prevedeni v slovenščino, jih organ enostavno ne bi smel sprejeti.

Zato predlagam, da se v slovenski pravni red vključijo določbe, po katerih bi morale tuje osebe v Sloveniji poslovati v slovenščini, bodisi preko tolmačev, če gre za ustno komunikacijo, ali preko v slovenščino prevedenih in overjenih dokumentov, s tem, da stroške tolmačev pokrijejo prosilci.

Lep pozdrav.

Zmago Jelinčič Plemeniti poslanec