Pisna poslanska pobuda v zvezi s potovanji slovenskih pravnih oseb in subjektov v Srbijo

August 24, 2020
August 24, 2020 Alenka

Spoštovani.

Gospodarsko sodelovanje slovenskih pravnih oseb in subjektov poteka tudi v Republiki Srbiji, kar pa je zaradi trenutne situacije v zvezi z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 zelo oteženo.

Potovanja iz Slovenije v Srbijo so omejena glede na zahteve NIJZ, kar pomeni, da se ne morejo izvajati gospodarske dejavnosti slovenskih subjektov v Srbiji. S tem nastaja velika gospodarska škoda, tako pri poslovnih subjektih kakor tudi glede na državo Slovenijo, saj je slovenski gospodarski interes zelo pomemben.

Smiselno bi bilo, da se ta zadeva uredi na način, kakor ga je Vlada RS pripravila v vezi s sosednjo Hrvaško, ko je določila izjeme, ob tem je potrebno poudariti, da je stanje v Srbiji trenutno precej boljše kot na Hrvaškem. Predlagamo, da Vlada RS pripravi spisek izjem za reševanje te problematike in naj te izjeme takoj potrdi oziroma sprejme.

Predlagamo, da se pripravi spisek izjem, ki imajo možnost potovanja v Srbijo in nazaj, seveda pod določenimi pogoji, in sicer:

– lastniki gospodarskih družb v Srbiji (d.o.o., s.p. …),

– solastniki gospodarskih družb v Srbiji,

– prokuristi gospodarskih družb v Srbiji,

– zaposleni v gospodarskih družbah, etc.

Za omenjene v prejšnjem odstavku naj ne bi veljala 14- dnevna karantena po vrnitvi iz Srbije, ampak bi se zanje uporabljala prilagojena rešitev v primeru Hrvaške, kot npr., da je potrebna vrnitev v 48- ali 72- ih urah.

Zaradi resnosti problematike vas naprošamo, da zadevo obravnavate in rešite prvenstveno.

Lep pozdrav.

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja