Pisna poslanska pobuda v zvezi s prejemom socialne pomoči v obliki bonov

September 7, 2020
September 7, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajamo poslansko pobudo na Vlado RS, v zvezi s prejemom socialne pomoči v naravi.

Politika socialnega varstva se lahko vrši bodisi v denarni obliki bodisi v naravi. Po našem mnenju, je treba dati prednost prejemkom v naravi. Le tak ukrep temelji na pravičnosti in solidarnosti med sodržavljani. Namesto denarnega nadomestila naj se zagotovi prejemek v naravi v obliki bonov. Ti boni naj bodo namenjeni za nakup prehrambnih izdelkov, izdelkov za higieno, oblačil ter drugih nujno potrebnih potrebščin. Bon naj velja le za tekoči mesec brez možnosti prenosa na drugo osebo. V kolikor finančna sredstva za določeni mesec niso porabljena se jih ne more prenesti v naslednji mesec. S takšnim ukrepom se bo po našem mnenju zagotovilo, da bodo pomoč dobile osebe pomoči potrebne, osebe katere pa izrabljajo denarno socialno pomoč za nakup luksuznih dobrin, mamil, ipd.. pa naj bodo primerno sankcionirane. Takšno politiko socialnega varstva poznajo tudi druge pametne evropske države. Za primer dajemo Češko republiko, ki ji je ta način odobrila tudi Evropska komisija.

Zato predlagamo, da Vlada RS ukrepa, in sicer:

˝Denarna socialna pomoč naj se nadomesti s pomočjo v obliki bonov.˝

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja