Pisna poslanska pobuda v zvezi s sankcijami za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost

September 16, 2020
September 16, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajam poslansko pobudo Vladi Republike Slovenije, in sicer v zvezi s sankcijami za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost.

Srečujemo se z vedno pogostejšimi spolnimi napadi na osebe, mlajše od petnajst let. Prepričani smo, da je to med drugim tudi posledica vedno bolj odprte družbe, ki dopušča in sprejema razne deviantne spolne prakse ter uzakonja načela, ki vključujejo pravico do izbire in drugačnosti oziroma pravico do svobodne izbire ipd.

Pedofili zaradi nekaznovanosti oziroma zaradi neustrezne kazenske sankcije s svojimi dejanji nadaljujejo. Kazen, ki jim preti, je namreč premila, če je njegovo vedenje v zaporu vzorno, je celo predčasno izpuščen. Premalo se zavedamo, da je pedofilija bolezen, ki jo je potrebno zdraviti. Pozdravimo jo pa le z zatrtjem spolne sle, t.j. kemično kastracijo.

V Slovenski nacionalni stranki smo mnenja, da bi bila potrebna sprememba Kazenskega zakonika v delu, ki se nanaša na sankcije za spolne napade na osebe, mlajše od petnajst let.

Dejstvo je, da se osebe, mlajše od petnajst let, same težko branijo, posledice, ki jih nosijo, pa so zelo hude in travmatične, zaznamujejo jih za celo življenje.

Pred časom smo bili preko medijev seznanjeni s primerom, ko je oče fizično obračunal s pedofilom, ki je napadel njegovi mladoletni hčeri, saj se hčerki zaradi mladosti in fizične nemoči nista mogli sami braniti. Oče je pedofilu zadal nekaj hujših poškodb.

Kaj se bo zgodilo:

  • oče bo kazensko odgovarjal za fizični napad,
  • pedofil ga bo civilno tožil, in glede na naše zakonje, dobil odškodnino,
  • pedofil bo dobil minimalno kazen, če sploh.

V zvezi s tem v Slovenski nacionalni stranki dajemo naslednjo pobudo:

Nujno je treba spremeniti Kazenski zakonik, in sicer tako, da se na ustrezen način določi naslednje:

  • Kdor reši osebo, mlajšo od petnajst let, pred napadom pedofila, ne sme kazensko odgovarjati. Oseba, mlajša od petnajst let, se namreč pred spolnim napadom ni zmožna sama braniti.
  • Tistemu, ki brani osebo, mlajšo od petnajst let, pred napadom pedofila, se podeli posebno odlikovanje.
  • Pedofil nima nikakršne pravice do pritožbe, nima pravice do civilne tožbe zoper branitelja napadene osebe, mlajše od petnajst let.

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja