Pisna poslanska pobuda v zvezi s shranjevanjem radioaktivnih odpadkov

May 26, 2020
May 26, 2020 Alenka

Spoštovani,

na Vlado Republike Slovenije naslavljam pobudo v zvezi s shranjevanjem radioaktivnih odpadkov.

Slovenija bi lahko vpeljala nov sistem shranjevanja radioaktivnih odpadkov. Manjši radioaktivni odpadki bi se lahko zažgali in se v določeni količini vstavili v svinčene kocke. Te kocke bi nato položili v betonske bloke, ki bi se vstavili v rudniške rove. Globina rudniških rovov je tudi 400 metrov pod zemljo. Prebivalci območij, kjer bi se shranjevali radioaktivni odpadki, bi bili lahko deležni letnih bonitet.

Zmago Jelinčič Plemeniti, poslanec