Pisna poslanska pobuda v zvezi s socialnimi transferji

June 14, 2021 Jernej

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajamo poslansko pobudo na Vlado Republike Slovenije.

Socialna politika ni pravična.

Takšna je percepcija med ljudmi in glede na priložene priloge imajo prav.

Iz prilog izhaja, kako so nekateri vrsto let upravičeni do socialnih transferjev. Ti transferji predstavljajo večji dohodek kot, če bi oseba bila zaposlena in za opravljeno delo dobila plačilo. S tem je interes za zaposlitev teh prosilcev ničeln.

Seveda gre v konkretnih primerih za neavtohtone prebivalce naše države. Po drugi strani pa spremljamo raznorazne oddaje, tudi na nacionalni RTV, kako socialna država ni odigrala svoje vloge pri nekaterih slovenskih družinah oziroma državljanih. Tukaj gre za naklepno zapostavljanje slovenskega človeka s strani pristojnih institucij in ozko birokratsko gledanje na problematiko.

Med ljudmi je občutek, da velja načelo socialne države izključno oz. vsaj v večji meri za neavtohtone prebivalce. Svoj razkošni stil življenja, ki ni podprt z delom, pa tudi radi razkazujejo z luksuznimi materialnimi dobrinami (dragi avtomobili, tehnika, ….). Vse to jim blagodejno omogoča trenutna socialna politika. Za primer predlagamo konkretne anonimizirane
bančne izpiske.

1.7.2020 – 1.10.2020 – 4.029,96 €
1.2.2021 – 30.4.2021 – 7.078,32 €
1.1.2021 – 31.3.2021 – 5.945,90 €
1.9.2020 – 30.11.2020 – 3.758,46€

Dejstvo je, da so posamezne osebe na mesec pridobile v povprečju od 1252,00 € do 2.359,00 €.

Povprečna neto plača za obdobje tromesečja pa znaša 1.271,35 €. Torej zavezanec najmanj, kar dobi, je povprečno neto plačo v RS. Minimalna bruto plača znaša 1.024,24€. Iz podatkov je jasno razvidno, zakaj se neavtohtonim prebivalcem ne splača delati.

S tovrstno politiko se ne strinjamo in predlagamo, da se razmisli, da se ukine denarna pomoč in se predpiše pomoč v blagovni obliki pomoči. Prav tako naj se trajanje prejemanja pomoči veže na končni rok. Socialni transfer mora biti namenjen, da oseba premosti akutno situacijo in izgubi svoj namen, če ga upravičenec prejema več let, kdaj tudi desetletje. To ni več pomoč, temveč je namenski nevračljivi kredit.

Zato podajamo pobudo, da:

˝ Predlagam, da se uzakoni pravičnejša socialna politika, kjer bo socialna država odigrala svojo vlogo pri tistih prosilcih, ki so resnično potrebni pomoči. ˝

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja