Pisna poslanska pobuda v zvezi s stopnjo DDV

May 21, 2021 Jernej

Belgija, Portugalska in tudi nekatere druge evropske države so spremenile svojo davčno politiko in se s tem zelo hitro odzvale na posledice epidemije.
Znižale so obdavčitev mask in razkužil, Slovenija pa vztraja pri splošni, 22% davčni stopnji teh nujno potrebnih izdelkov.
Ker so postali pripomočki, medicinska oprema in druga sredstva potrebna za premagovanje epidemije nujne potrebščine, se nam zdi pravilno, da se zniža davčno stopnjo na te pripomočke iz splošne 22% na znižano 9,5%.

In sicer Zakon o davku na dodano vrednost v drugem odstavku 41. člena napotuje na prilogo 1, ki je sestavni del tega zakona, kjer pa je v 4. odstavku pomanjkljivo določena oziroma neprimerno določena obdavčitev za medicinsko opremo za primer epidemioloških razmer. Zato predlagamo, da se vsebina omenjene priloge prilagodi epidemiološkim razmeram.

Zato podajamo pobudo, da:

»se davčna stopnja za medicinsko opremo, pripomočke in druga sredstva, ki so namenjeni za premagovanje epidemije zniža na znižano davčno stopnjo 9,5%«.