Pisna poslanska pobuda v zvezi s temeljitim nadzorom in ukrepanjem Finančne uprave pri delodajalcih, ki napotujejo delavce na delo v tujino

June 23, 2021
June 23, 2021 Jernej

Spoštovani,

Vladi Republike Slovenije pošiljam pobudo v zvezi s temeljitim nadzorom in ukrepanjem Finančne uprave pri delodajalcih, ki napotujejo delavce na delo v tujino.

Podrobnejša analiza poslovanja delodajalcev, ki napotujejo delavce na delo v tujino, je pokazala, da se pri njihovem poslovanju pojavljajo številne nepravilnosti, ki bi jih morala Finančna uprava (in Inšpektorat za delo) preprečiti, pa jih ne. Zato se nepravilnosti brez trohice strahu pred morebitnim sankcioniranjem nadaljujejo iz leta v leto.

Nepravilnosti, ki se pojavljajo pri delodajalcih, ki napotujejo delavce na delo v tujino (predvsem gradbena dejavnost, montaže, inštalaterstvo,…), so:

  • delodajalci na plačilnih listah prikazujejo minimalno plačo, čeprav delavci dobivajo višje dohodke in se v skladu z zakonom zahteva taka plača, kot jo imajo delavci v državi napotitve,
  • delodajalci delavcem izplačujejo neobdavčene dohodke, do katerih delavci nimajo pravice (terenski dodatek, dodatek za ločeno življenje, potni nalogi, stroški prevoza,…),
  • delodajalci delavcem odbijajo od plače različne stroške (za prijavo prebivališča na naslovu družbe, za urejanje birokratskih zadev,…),
  • delodajalci silijo delavce v predložitev potrdil o davčnem rezidentstvu tuje države, da si delodajalci na ta način (preko KIDO 5) lahko znižajo stroške dela,
  • delodajalci pridobivajo potrdila A1 in napotujejo delavce na delo v tujino, pri tem pa v rubriki VD REK ne navedejo šifre 1091, da Finančna uprava ne bi ugotovila, da delodajalci izplačujejo prenizke plače,
  • delodajalci ne izplačajo regresa za letni dopust ali pa ga prikažejo med plačo na način, da se osnovna plača tisti mesec zniža za znesek regresa,
  • delodajalci nimajo sklenjenih pogodb o zaposlitvi oziroma aneksov o napotitvi, kjer bi bile jasno določene dolžnosti in pravice delodajalca in delavcev.

Da bi se stanje uredilo, zahtevamo poostren nadzor nad temi delodajalci, ki napotujejo delavce na delo v tujino. Menimo, da je državni proračun na račun vseh teh nepravilnosti močno oškodovan. Za dodatna pojasnila smo jim vedno na voljo v poslanski skupini SNS.

Jani Ivanuša,

          poslanec