Pisna poslanska pobuda v zvezi s temeljno človekovo pravico do samoobrambe

June 8, 2021 Jernej

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajamo poslansko pobudo na Vlado Republike Slovenije.

Vsak državljan Republike Slovenije bi moral imeti pravico, da lahko v polni meri uresničuje temeljno pravico do samoobrambe.

V državi beležimo porast nasilja predvsem povzročitev kaznivih dejanj zoper premoženje. Slednje je odziv na to, da so pretekle leve vlade v našo državo spustile enormno število migrantov. Ljudi je strah, strah jih je za osebno varnost ter varnost njihovega premoženja. Ker država ne more zagotoviti varnosti državljanom vsako minuto dneva, je prav, da se jim omogoči, da za svojo varnost poskrbijo sami.

Če storilec pri izvršitvi kaznivih dejanj velike tatvine, tatvine, ropa in drugih poseže po vaši lastnini, morajo imeti državljani pravico, da branijo sebe in svoje premoženje. Storilci nikakor ne smejo imeti pravice zahtevati niti enega samega evra odškodnine. Če pa se bo našel kak storilec, ki se bo skliceval na človekove pravice, kot to radi počnejo, naj država pokrije vse stroške tistih, ki so se branili.

V obrambi svojega doma naj žrtev uporabi vso silo za namene samoobrambe, država pa mora poskrbeti, da je takšna obramba legitimna in legalna. Storilcem je treba jasno sporočiti, da bo vedno težje biti ropar.

Zato podajamo pobudo, da:

˝Predlagam, da je za samoobrambo sebe in svojega premoženja na zakonski ravni uzakonjena pravica do samoobrambe z orožjem.

Predlagam, da država poskrbi za kritje vseh stroškov, ki bi jih morebiti storilci kaznivih dejanj zahtevali od tistih, ki so se branili. ˝

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja