Pisna poslanska pobuda v zvezi s tujci

January 27, 2021
January 27, 2021 Alenka

Problematiko tujcev je treba spraviti v red, kajti nihče si ne želi množičnih migracij iz leta 2015. Dobra rešitev je predlagana v Zakonu o tujcih, ki je trenutno v parlamentarnem postopku, in sicer da Vlada lahko razglasi t. i. kompleksno krizo, če bi v našo državo vstopila zelo velika množica nezakonitih migrantov oz. prebežnikov, ki bi hkrati želeli zaprositi za mednarodno zaščito. Takšni množični vstopi lahko ogrozijo javni red, varnost in povzročijo preobremenjenost varnostnih sistemov. Skratka masovni vstopi tujcev lahko ogrozijo varnost države, saj se državni organi ne bi mogli opravljati svojih primarnih pristojnosti.
Prvi kanal ilegalnih ekonomskih migracij pod pretvezo legalnosti je priseljevanje ljudi s Kosova, drugi kanal pa gre preko študentskih ali delovnih vizumov ter slamnatih podjetij. Z vsemi temi podatki pristojni organi razpolagajo.

Predlagani so nekateri dobri ukrepi, vendar bi jih bilo treba zaostriti na naslednji način:

 • Uvede se zelena karta (po ameriškem sistemu).
 • Obvezno mesečno javljanje na Upravni enoti.
 • V roku enega leta mora tujec narediti izpit iz znanja slovenskega
  jezika na ravni A1.
 • V treh letih mora tujec narediti izpit iz slovenskega jezika na ravni
  A2.
 • Šele ko obvlada slovenski jezik na nivoju A1, lahko v Slovenijo
  pripelje družino, katere pogoj pa je, da vsak od posameznikov opravi
  izpit iz slovenskega jezika na nivoju A1.
 • Tujec mora za vstop v slovenski kulturni prostor poznati slovensko
  zgodovino, kulturo in običaje.
 • Vsak prekršek oz. dejanje, ki bi pomenilo ogrožanje državne varnosti
  in nespoštovanje pravil, ima za posledico izgon iz države skupaj z
  družino (po švicarskem vzoru).