Pisna poslanska pobuda v zvezi z dokončanjem doma starejših v občini Osilnica

May 31, 2021 Jernej

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajamo poslansko pobudo na Vlado Republike Slovenije.

Občina Osilnica se nahaja na mejnem območju. V občini že vse od leta 2007 stoji nedokončana gradnja objekta doma za starejše občane. Do sedaj država za konkreten primer ni našla ne volje, ne energije, sploh pa ne denarja, da bi dom zgradili do konca.

Dom bi nesporno prinesel novo življenje in upanje v to okolje, ki pravzaprav ne nudi skoraj nobenih delovnih mest.

V domu je predvideno 110 postelj in približno 40 zaposlitev. Nove zaposlitve bi ogromno pomenile za kolpsko dolino, saj lahko mlade družine v dolini obdržijo oziroma privabijo le z delovnimi mesti.

Obmejno in demografsko ogroženo območje bi moralo imeti prednosti pri javnih razpisih. V kolikor gre za manjšinska vprašanja, se vedno najde predpis, kjer obmejne občine dobijo dodatna sredstva.

Obstanek občine je odvisen od te investicije in tudi obstanek prebivalstva, ker se ljudje izseljujejo, priseljujejo pa se Hrvatje. Zavzemamo se da slovenska občina ostane slovenska. Upam, da sedanja oblast ne želi, da se to območje prenese v oblast Hrvatom, kot se je to že zgodilo v času med leti 1929/1930 do konca II. svetovne vojne.

Ne želimo, da sekretar Uršič išče izgovore in vejice v tekstu, ampak zahtevamo, da se zadeva uredi.

Spoštovani, zaradi zgoraj omenjenih dejstev, v imenu poslanske skupine SNS podajam poslansko pobudo ter predlagamo, da se naj:

• ˝Zagotovijo sredstva za izgradnjo doma za starejše občane, v kombinaciji z bolnišnico, v občini Osilnica.˝


Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja