Pisna poslanska pobuda v zvezi z grafitarji

May 5, 2020
May 5, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajamo poslansko pobudo na ministrstvo za kulturo, v zvezi z grafitarji.

V urbanih okoljih stavb je vedno več stavb, ki so porisane z grafiti. Z redkimi izjemami, so grafiti prave packe, ki kazijo izgled stavb navsezadnje pa tudi urbanistične podobe. Grafiti že dolgo niso več izraz umetniškega navdiha, vendar gre za politične parole. V veliki meri so grafitarji brezposelne osebe, katerim ni mar za izgled pročelij stavb temveč na tak nelegalen način izražajo svojo politično pripadnost. Kljub zgoraj opisanim problemom, so te osebe v veliki meri financirane s strani države. Denarni tok do njih posredno pride preko nevladnih organizacij. Delujejo na robu zakona, saj je njihova ravnanja moč umestiti pod 220. člen Kazenskega zakonika. Financiranje bi bilo potrebno nujno prekiniti in denar nameniti obrtnikom, ki bi povrnili stanje v prvotno sliko. Gledano celostno, bi država s takšnim ukrepom navsezadnje prihranila.

Na podlagi vsega navedenega predlagamo, da naslovno ministrstvo sprejme naslednje: ˝Država naj sprejme vse potrebne ukrepe, da grafite očistijo slovenski obrtniki, za plačilo slednjim pa naj nameni sredstva, ki jih posredno prejemajo grafitarji preko nevladnih organizacij.˝

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja