Pisna poslanska pobuda v zvezi z naročilom policijskih uniform

June 2, 2021 Jernej

Ministrstvo za notranje zadeve je oddalo javno naročilo blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo delov inšpektorske policijske uniforme številka 430-1016/2020 objavljenim v uradnem listu evropske unije dne 11.12.2020 in s kasnejšimi objavami na portalu javnih naročil.
Ministrstvo za notranje zadeve je izvedlo razpis za nabavo določenih, ločenih segmentov za uniforme in že odločilo razdelitev del v skladu z oddanimi naročili.
Izbira se je vršila na osnovi cene za določeni artikel, pri čemera pa se ni upoštevala zelo pomembna, umestitev izbranih materialov v slovenskem prostoru.
Tako smo izvedeli, da je bilo izbrano določeno podjetje za minimalno razliko v ceni, ki uporablja kitajske materiale, namesto da bi bilo izbrano podjetje, ki za izdelavo uporablja slovenske materiale.
Zahtevamo, da se v bodoče upošteva tudi izbira izhodnega materiala, saj se ob uporabi slovenskih materialov vzpodbuja slovenska podjetja kar prinaša državi večjo korist, kakor nekaj stotinov prihranka pri nakupu izdelka, pri katerem se podpira uvoz iz kitajske.
Zahtevamo, da se Odločitev v zvezi z oddajo naročila številka 430-1016/2020/42 z dne 20.5.2021 razveljavi in se ga v povezavi z napisanim ponovi.
Z nakupom kitajskega tekstila je bila država Slovenija oškodovana za določena finančna sredstva, ob enem pa je zaradi tega materiala izgubilo posel slovensko podjetje, ki proizvaja ustrezen material, s tem da je ta material še boljše kvalitete od kitajskega.
Predlagamo vladi oziroma ministrstvu, da ob razpisih in naročilih upošteva tudi to, da se podpira slovenska podjetja, v kolikor pa ustrezni uradniki, ki kontrolirajo nabave in naročila ne zmorejo ali nočejo tega upoštevati, naj se jih pokliče na odgovornost in odpusti iz delovnega mesta.

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja