Pisna poslanska pobuda v zvezi z Netflix davkom

May 11, 2020
May 11, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajamo poslansko pobudo na Vlado Republike Slovenije.

O zahtevah po obdavčitvi, oz. prispevku tujih digitalnih velikanov, ki na trgih EU ponujajo video vsebine (Amazon, Google, Facebook, Apple, Netflix, itd.), v lokalno avdiovizualno okolje se je veliko govorilo že pred epidemijo, zdaj pa nekatere države že sprejemajo zakone. S t.i. ˝Netflix davkom˝, bi lahko država zagotovila dodatna sredstva (po naši oceni vsaj milijon evrov) za svoj nacionalni filmski institut. Nedvomno gre za eno najbolj aktualnih tem, kar se tiče AV industrije pri nas, pa tudi povsod drugje po Evropi. Tuji ponudniki digitalnih video vsebin (zlasti velike korporacije iz Združenih držav) na evropskem trgu prodajajo svoje storitve, med katerimi so tudi evropske video vsebine, ne plačujejo pa pri nas nikakršnih davkov. V državah z bolj urejeno avtorsko zakonodajo (npr. Francija), plačujejo vsaj avtorska nadomestila, pri nas pa jih država niti k temu ne zavezuje.

Na podlagi vsega navedenega predlagamo, da Vlada RS sprejme naslednje:

• ˝Predlagam Vladi RS, da ustrezno uredi področje obdavčitve digitalnih velikanov, ki na našem trgu ponujajo video vsebine.˝

• ˝Davek pobran iz tega naslova, se naj nameni nacionalnemu filmskemu institutu.˝

Zmago Jelinčič Plemeniti vodja