Pisna poslanska pobuda v zvezi z novimi turističnimi boni

June 2, 2021 Jernej

V medijih je bila objavljena novica, da bodo tudi v letu 2021 izdani turistični boni. Gre za ukrep, ki je bil v lanskem letu med ljudmi dobro sprejet. Letos naj bi ministrstvo ponovno razmišljajo o njihovi uvedbi in o tem, da se njihova uporaba razširi še na dejavnosti v gostinstvu, kulturi, športu in rekreaciji.

Zmotil pa nas je podatek, da naj bi bili do bonov upravičeni vsi tisti, ki imajo na presečni dan v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče.

Menim, da ukrep ni pravi, saj bi tako širokogruden ukrep moral biti namenjen izključno slovenskim državljanom.

Slovenski državljani so tisti, ki tvorijo državo in za katere mora država poskrbeti.

Za razne tujce, migrante, apatride in ostale neavtohtone ljudi pa naj poskrbijo njihove matične države. Ne zdi se nam pravično, da so do ukrepov pomoči upravičeni ljudje, ki imajo lahko po zelo ohlapnih pogojih prijavljeno stalno prebivališče v naši državi. Po drugi strani pa se prav zaradi takšnih ukrepov krnijo pravice slovenskih državljanov oziroma zmanjkuje sredstev za njih.

Vedno naj bo prioritetno poskrbljeno za slovenskega državljana.

Zato podajamo pobudo, da:

˝Predlagam da so do novih turističnih bonov upravičeni izključno slovenski državljani.˝

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja