Pisna poslanska pobuda v zvezi z objavo premoženjskega stanja določenih funkcionarjev

February 18, 2021
February 18, 2021 Alenka

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v četrtem členu določa, da so
funkcionarji med drugim tudi sodniki in državni tožilci. Poklicni
funkcionarji so zavezanci za prijavo premoženjskega stanja. Zavezanec
mora vsako spremembo v premoženjskem stanju sporočiti komisiji do 31.
Januarja v naslednjem letu po nastanku spremembe.
Vsako leto se ponavlja zgodba, da so najbolj na udaru prav poslanci
državnega zbora. Te novice novinarji z veseljem uporabijo za sestavo
člankov, katerih vsebina ne ustreza Kodeksu novinarjev Slovenije. Podatki
se objavljajo selektivno, odvisno od politične pripadnosti urednika.
Kljub temu da zgoraj navedeni zakon pozna vrsto funkcionarjev, ki so
zavezanci za poročanje o premoženjskem stanju, pa v medijih nikoli ne
zasledimo objave prav teh podatkov. Zagotovo gre za namerno skrivanje
teh podatkov z namenom, da se ščitijo prav določeni funkcionarji. Pri
takšnem delovanju za pristransko poročanje in kršenje načela enakosti pred
zakonom.
Predlagana pobuda zasleduje cilj transparentnosti in zaupanja javnosti v
funkcionarje. Nedvomno morajo biti tovrstni podatki informacija javnega
značaja.

Na osnovi navedenih dejstev v PS SNS podajamo pobudo, da Vlada
Republike Slovenije javno objavi premoženjsko stanje sodnikov in
tožilcev

.
Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja