Pisna poslanska pobuda v zvezi z odgovornim nosilcem zdravstvene dejavnosti

May 31, 2021 Jernej

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajamo poslansko pobudo na Ministrstvo za zdravje.

Zakon o Zdravstveni dejavnosti v 3.a členu določa pogoje za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Tako strogo določeni pogoji so slabi za slovenski javni zdravstveni sistem, prav tako pa za paciente. Vlada je s sprejetjem Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUPOPDVE) kjer je v 70. členu določeno, da odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti, če izpolnjuje pogoje iz določila 64. člena ZZDej oziroma pogoje za samostojno opravljanje zdravniške službe iz zakona, ki ureja zdravniško službo. Ta ukrep bo veljal le do 30. junija 2021. Ukrep je dober in ga je treba podaljšati.

Pogoj, da mora imeti nosilec zdravstvene dejavnosti tri leta delovnih izkušenj po pridobitvi licence za (zobo)zdravnika na primarnem nivoju ter pet let delovnih izkušenj po pridobitvi licence za (zobo)zdravnike na sekundarnem in terciarnem nivoju je prestroga. Da je zadevo treba ustrezneje urediti, je tako bilo določeno v ZIUPOPDVE.

Ureditev po 30 juniju 2021 pomeni, da zdravstvene ustanove ne morejo zaposliti mladih specialistov iz posameznih področjih, če nimajo iz istega področja zaposlenega tudi starejšega specialista.

Brez zdravnika bo po nepotrebnem ostalo ogromno ljudi, mladi zdravniki specialisti in mladi zobozdravniki pa se bodo lahko zaposlovali le v večjih zdravstvenih ustanovah, kar bo vodilo k dodatni centralizaciji slovenskega zdravstva in oteženemu dostopu do zdravnika na periferiji.

Ocenjujemo, da zadošča, da odgovorni nosilec izpolnjuje pogoje, ki jih zakon zahteva za samostojno opravljanje posameznega poklica ter dodatni pogoj, da ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja, storjenega iz malomarnosti zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali človekova zdravje ali ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev za katerokoli kaznivo dejanje, storjeno pri delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zahtevani pogoji glede delovnih izkušenj predstavlja nepotrebno oviro za izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki se že tako ali tako soočajo z izjemnim pomanjkanjem kadra. Prav zaradi takšnih nesmiselnih birokratskih ovir marsikateri zdravnik poišče službo v tujini. To pa ni v nacionalnem interesu.

Zahtevane delovne izkušnje niso pomembne pri zagotavljanju kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave.

Spoštovani, zaradi zgoraj omenjenih dejstev, v imenu poslanske skupine SNS podajam poslansko pobudo ter predlagamo, da se naj:

• ˝ Ukrep iz 70. člena ZIUPOPDVE, podaljša za nedoločen čas v novem proti koronskem paketu ukrepov.

• Pripravi se novela Zakon o zdravstveni dejavnosti, kjer se pogoj po zahtevanih delovnih izkušnjah za izvajalce zdravstvene dejavnosti odpravi.˝

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja