Pisna poslanska pobuda v zvezi z odlikovanjem

April 12, 2021 Alenka

Dne 30. marca 2021 se je pripetil dogodek, ki ga je treba ostro obsoditi. Storilec je prišel pred poslopje Državnega zbora z vklopljeno motorno žago. O motivu za tovrstno ravnanje lahko samo sklepamo. Zagotovo gre za neuravnovešeno osebo, saj si v demokratični družbi težko predstavljamo tovrstna ravnanja. V vsaki normalni državi bi takšno ravnanje uvrstili pod teroristično grožnjo. Gre za strahovit in brutalen način postopanja tega moškega, saj se je hladnokrvno sredi belega dneva želel lotiti materialnih dobrih. Verjetno bi posegel s samo žago tudi zoper ljudi.

Tovrstno početje pa je hrabro preprečil policist, ki opravlja svoje dolžnosti v stavbi Državnega zbora, in sicer gospod Robert Zajc. Po njegovi zaslugi je dejanje ostalo le pri poskusu. Vendar kljub temu to dejstvo storilca ne odvezuje njegove odgovornosti. Želim, da organi odkrivanja, pregona in sodstva čim prej zadevo speljejo do konca, saj se bo le na tak način zagotovila generalna prevencija. Iz posnetka pred vhodom v sam objekt je razvidno, kako hrabro, strokovno in požrtvovalno je ukrepal omenjeni policist pri odvračanju storilca od kaznivih dejanj.

S strokovnim prijemom je onemogočil storilca in tako zagotovil varnost ljudi in premoženja. Glede na to, da omenjeni policist ni uporabil tehničnih sredstev, katere bi po mojem mnenju zagotovo lahko, temveč je s kirurško natančnostjo onesposobil zelo nevarnega storilca. V takšnih primerih bi zagotovo policist lahko uporabil tudi strelno orožje, saj bi šlo za silobran. Vendar se je odločil za milejše ukrepe in s tem izpostavil svoje življenje.

Zato podajamo pobudo, da:
˝Predlagam, da se policistu Robertu Zajcu podeli medalja za hrabrost, zaradi njegovega hrabrega dejanja dne 30. marca 2021. ˝