Pisna poslanska pobuda v zvezi z omejitvijo razpisov za nevladne organizacije

September 10, 2020
September 10, 2020 Alenka

Spoštovani,
na Vlado Republike Slovenije naslavljam pobudo v zvezi z omejitvijo razpisov za nevladne organizacije. Nevladne organizacije večino svojih sredstev pridobijo na različnih razpisih ministrstev. Ker ima državni proračun zaradi epidemije relativno visok primanjkljaj, predlagam, da se znatno omejijo razpisi za nevladne organizacije. Po nekaterih informacijah naj bi imele določene nevladne organizacije tesne odnose z uslužbenci ministrstev, ki so pristojni za pripravo razpisov in odločanje o prejemnikih državnih sredstev. Gre za hud konflikt interesov in visoke sume koruptivnih ravnanj. Ko nevladne organizacije prejmejo državna sredstva, se uslužbencem »zahvalijo«.

Najprej je potrebno zagotoviti, da bo vsak razpis ministrstva podpisal minister. S tem se bo zagotovila politična odgovornost. Poleg tega se bo
preprečilo, da bi se objavljali razpisi mimo ministra. Ker so na ministrstvih večinoma politični kadri, prihaja tudi do namernih nagajanj politikom
druge politične opcije.

Vlada bi morala pregledati vse razpise, na katere se prijavljajo nevladne organizacije in preveriti, ali so proračunska sredstva učinkovito porabljena.
Kaj je država dobila v zameno za vsak proračunski evro? Če ni učinka, naj se določen razpis takoj ukine.


Lep pozdrav.
Zmago Jelinčič Plemeniti
poslanec