Pisna poslanska pobuda v zvezi z razpisi za krepitev slovenske nacionalne identitete

September 15, 2020
September 15, 2020 Alenka

Spoštovani,
na Vlado Republike Slovenije naslavljam pobudo v zvezi razpisi za krepitev slovenske nacionalne identitete.

Ministrstva razpisujejo številne javne razpise za podeljevanje proračunskih sredstev, katerih učinek je zelo vprašljiv. Po mojih informacijah pa med razpisi pa ni nobenega, ki bi spodbujal krepitev slovenske nacionalne identitete.

Vladi dajem pobudo, da v prihodnjem proračunskem letu zagotovi sredstva za razpis za organizacije v javnem interesu, ki spodbujajo slovensko nacionalno identiteto.

Lep pozdrav.

Zmago Jelinčič Plemeniti, poslanec