Pisna poslanska pobuda v zvezi z ureditvijo nejasnosti v segmentu slovenskega pravosodja

May 7, 2021 Alenka

Nemožnost dostopa javnosti do sodnih odločitev (predvsem sodb), ki so razglašene v imenu ljudstva močno krni trenutno stopnjo demokracije in vladavine prava pri nas. Delo sodišč bi moralo biti javno, saj je temeljno vsakega sodnega postopka načelo javnosti sojenja. Javnost mora imeti pravico vedeti, kako deluje in o čem odloča sodišče. Zato se sodbe tudi izrekajo v imenu ljudstva. Če je že zagotovljena javnost sojenja, v smislu sodelovanja javnosti na glavni obravnavi, pa ta javnost ponikne, ko sodišče odloči v zadevi. Tako do posameznega pisnega izdelka javnost nikoli ne more dostopati. Takšno stanje je protipravno, saj se načelo javnega sojenja in da je sodba izrečena v imenu ljudstva, izvotlita do absurda.

Tako zakonodajna veja oblasti kakor tudi izvršilna veja sta pri svojem delovanju neprestano pod drobnogledom javnosti. Kar pa zadeva sodne veje oblasti, nadzor javnosti enostavno v določeni točki izgine. Glede na razmere trenutnega razvoja družbe je takšno stanje nevzdržno. Zagotoviti se mora transparentno delovanje sodstva, s čimer se zasleduje predvsem javni interes.

Da državljani preko informacijskega pooblaščenca, ki je upravni organ dosežejo vpogled v spisov, je neprimerno in predstavlja le birokratsko oviro. Področje mora biti urejeno na ravni zakona. Predlagamo, da se uredi v Zakonu o sodiščih.

Ker so sodniki funkcionarji in imajo dosmrtni mandat, po našem mnenju, ne napredujejo in zapadejo v cono udobja. Zato hkrati predlagamo, da resorno ministrstvo pripravi normo, koliko zadev se mora na posameznem oddelku sodišča rešiti v enem letu. Ni normalno, da se na primer postopki za vpis pripadajočega zemljišča k večstanovanjski stavbi vlečejo več let. V postopku se ugotavljajo dejstva in ne poteka spor med udeleženci, zato bi moralo sodišče še posebej spoštovati načelo ekonomičnosti postopka.

Spoštovani, zaradi zgoraj omenjenih dejstev, v imenu poslanske skupine SNS podajam poslansko pobudo ter predlagamo, da se naj:
• ˝ Na spletu naj bodo objavljene sodbe, vključno s prvostopenjskimi, kar bo omogočilo vpogled državljanov v sodne postopke v realnem času. bjavljena naj bodo tudi imena vpletenih pravosodnih funkcionarjev, izbrisani pa naj bodo tisti osebni podatki, ki jih je po zakonu treba varovati. ˝
• ˝ Določi naj se norma koliko zadev mora posamezni sodnik rešiti v enem koledarskem letu. ˝