Pisna poslanska pobuda v zvezi z ustanovitvijo Srednje policijske šole v Tacnu

June 17, 2020
June 17, 2020 Alenka

V letu 1999 se je ukinila Srednja policijska šola v Tacnu. Od ustanovitve je šola izučila kar 32 generacij policistov. V omenjeni šoli je šlo za specializirano poučevanje, vse z namenom opravljanja nadaljnje karierne poti v Policiji. S takšnim programom, se je že od samega začetka pri kadetih krepila zavest do uniformiranega poklica oz. pripadnost do države. Iz te strokovne srednje šole so prihajali sami najboljši kadri v svojem poklicu. Tudi sam izobraževalni proces je potekal učinkovito, za kar so zaslužni predvsem predavatelji.

V nadaljevanju se je politika odločila, da omenjeno šolo ukine in ustanovi policijsko akademijo. Policijska akademija je notranja organizacijska enota Generalne policijske uprave, ki skrbi za strokovno izobraženo in usposobljeno policijo. Vstop na omenjeno akademijo je dovoljen šele po opravljeni srednji šoli katere koli druge smeri. Takšen pristop po našem mnenju rahlja strokovnost kadetov, kakor tudi ne gre za kadre, ki bi rastli v duhu pripadnosti državi. Novo izobraževanje, ki traja dobro leto se po našem mnenju ne more primerjati z večletnim izobraževanjem, ki so ga bili deležni kadeti na Srednji policijski šoli v Tacnu, ki je zagotavljalo kompleksno policijsko izobraževanje, obenem s pravilno pro državno in pro državljansko vzgojo.

Glede na trenutne razmere, s katerimi smo soočeni, in glede na kadrovski manko v slovenski policiji, menimo, da bi bila ponovna ustanovitev srednje policijske šole nujna državotvorna poteza sedanje oblasti. Takšen ukrep je dober, predvsem za prihodne generacije, ki bodo cenile svojo državo in njene državljane ter jih ščitile pred ekscesnimi izbruhi domačih in tujih ekstremistov. Varnost lahko zagotovijo le strokovno podkovani kadri.

Glede na navedeno v PS SNS dajemo pobudo, da se ponovno uvede Srednja policijska šola v Tacnu.

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja