Pisna poslanska pobuda v zvezi z zaščito turizma

May 26, 2020
May 26, 2020 Alenka

Spoštovani.

V Svečini na Špičniku, v občini Kungota, se soočajo s težavo, ki močno ovira tamkajšnji turizem, ki bi posledično lahko ogrožalo tudi promocijo celotne Slovenije kot turistične destinacije.

V Svečini imajo že več kot tridesetletno tradicijo promocije vinskega turizma, ki se je začel s praznovanji kmečkega praznika in promocijo prvega mošta v septembru, kronanjem vinske kraljice in ocenjevanji svečinskih vin. V času samostojne Slovenije se je turizem še bolj razcvetel z odprtjem novih kmečkih turizmov in turističnih kmetij z bivalnimi kapacitetami. Prav tako se je razvilo pohodništvo, ki obsega organizirane pohode med vinogradi tako po slovenski kot avstrijski strani in je samo v zadnjih desetih letih pripeljalo v Svečino več kot 10 000 pohodnikov.

Za promocijo turizma občina Kungota, društva občine in predvsem v Svečini v zadnjih desetih letih aktivno uporabljajo tudi motiv, fotografije in logotip sedaj že znamenitega srca med vinogradi.

Težava pa se pojavi v zvezi s to cesto v obliki srca, ki pelje skozi tamkajšnje vinograde, saj si okoliški lastniki zemljišč niso enotni, kdo ima pravico odločati o uporabi teh motivov, fotografij. Cesta je občinska, vinograd, ki je obdan s cesto pa je skupaj s hišo ter gozdom v zasebni lasti. Omenjeni lastnik vinograda je zaščitili blagovno znamko Špičnik in s tem fotografijo srca med vinogradi in pogled na njihov vinograd. Za objavljanje fotografije je torej potrebno dovoljenje. Dejstvo pa je, da se fotografija lahko posname le na dvorišču drugega lastnika, torej iz zasebnega zemljišča, kjer je edina točka, s katere je mogoče videti Srce med vinogradi.

Fotografijo ceste v obliki srca so uporabljali številni glasbeniki, podjetja tako doma kot v tujini (Vino Avstrija, Pošta Slovenije, Hofer, E Leclerc, Arcont, različne avto hiše …). Poleg omenjenih primerov imamo na nacionalnem nivoju v številnih promocijskih materialih prav tako fotografijo srca med vinogradi, ki je postal že kar simbol vinorodne Slovenije, prepoznan tako na nacionalnem kot na mednarodnem nivoju kot neke vrste blagovna znamka.

Ob tem se sprašujemo, kako je možno zaščititi pogled in kaj to pomeni za nadaljnjo promocijo tega motiva?

V PS SNS smo mnenja, da bi morali omenjeni znak, cesto v obliki srca, ki pelje mimo vinogradov, zaščititi v javno dobro in ga promovirati na nacionalni ravni kot simbol vinorodne Slovenije. V imenu PS SNS zato predlagamo, da se omenjeni znak, cesto v obliki srca, ki pelje mimo vinogradov, zaščititi v javno dobro.

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja