Pisna poslanska pobuda v zvezi z zdravstvenimi domovi in občinami

May 22, 2020
May 22, 2020 Alenka

Spoštovani, na ministra za zdravje Tomaža Gantarja naslavljam pobudo v zvezi z zdravstvenimi domovi in občinami.

Zdravstveni zavodi v posameznih občinah so v lasti ene ali več občin, ki z njimi upravljajo bolj ali manj uspešno. Zavod upravlja svet zavoda, v katerem večino članov imenujejo ustanovitelji (ena ali več občin). Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ene ali več občin. Vse več občanov meni, da občine niso najbolj primerne upravljavke zdravstvenih zavodov, ki se upravljajo politično, nivo strokovnosti pa pada vse nižje. V zdravstvene zavode se zaposluje lokalne politične kadre, zaposluje se »po domače«, torej po zvezah in poznanstvih, direktor zdravstvenega zavoda je podrejen županu oziroma županom, ki morajo z njegovim imenovanjem soglašati. Podobno, kot so od občine ločene policijske postaje, bi morali biti tudi zdravstveni zavodi. Tako kot komandirje policijskih postaj ne imenuje župan, tako tudi pri imenovanju direktorjev zdravstvenih zavodov ne bi smeli imeti glavne besede župani.

Predlagam, da se upravljanje zdravstvenih domov prenese z občin na Ministrstvo za zdravje. Ministrstvo lahko zagotavlja najboljše kadre za direktorje javnih zavodov, skrbi za strokovno delo zdravstvenih delavcev in samo ministrstvo pozna celoten slovenski zdravstveni sistem. Ob enotnem upravljanju bi imelo ministrstvo na voljo primerljive podatke in informacije, zbrane na enem mestu. To je pomembno za vodenje celovite zdravstvene politike. Ministrstvo bi lahko na podlagi različnih analiz učinkovitosti posameznih zdravstvenih zavodov prerazporejalo kadre, skrbelo za investicije in za zagotavljanje zdravstvenih potreb občanov.

Zmago Jelinčič Plemeniti, poslanec