Pisna poslansko pobuda v zvezi z Pravilnikom o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo

June 9, 2020
June 9, 2020 Alenka

Spoštovani,

glede na nujnost delovanja Vlade RS, ki je dostikrat odvisno hitrosti prevozov vladnih predstavnikov pa tudi določenih predstavnikov Državnega zbora RS oziroma poslancev je potrebno temu prilagoditi tudi režim omenjenih prevozov. Kadar npr. minister hiti na sejo Vlade RS, in pride v prometno konico ali zastoj, je za državo nedopustno, da minister nima prednosti in mora čakati v koloni vozil, lahko tudi več ur. To če ne drugega vzbuja posmeh pri vseh in kaže na odnos naše države do državnega aparata. Enako velja tudi poslance Državnega zbora RS, kadar morajo na pot v tujino, pa zaradi gneče na cesti, ki se je ne morejo izogniti, zamudijo letalski prevoz. Poleg tega pa smo v PS SNS prepričani, da je delo poslanca izjemno pomembno in ni mogoče ure in ure izgubljati v prometu, kadar gre za nujno zadevo. Tak princip dela so že imeli že v času nekdanje SFRJ tako zvezni, kakor tudi republiški ministri, pa tudi za delegate skupščine je bilo enako poskrbljeno. Danes zgleda, da je državna garnitura zgolj nepomemben strošek, zato pa ni čudno, da se nekateri obnašajo do države, kot da je le-ta njihova dekla, in ne pa da jim ta omogoča vse kar imajo.

Na osnovi navedenih dejstev v PS SNS podajamo pobudo, da se v Pravilniku o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo doda prvem odstavku 3. člena, nova alineja, ki se glasi: – »na vozilih, ki prevažajo predstavnike Vlade RS ali poslance Državnega zbora RS.« In v tretjem odstavku 3. člena zaključek stavka: -», na nujnih vožnjah vladnih predstavnikov in poslancev Državnega zbora RS« Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja

– »na vozilih, ki prevažajo predstavnike Vlade RS ali poslance Državnega zbora RS.«

In v tretjem odstavku 3. člena zaključek stavka:

-», na nujnih vožnjah vladnih predstavnikov in poslancev Državnega zbora RS«

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja