Pisno poslansko pobudo v zvezi s predmetnikom in učnim načrtom v osnovnih šolah

October 13, 2020
October 13, 2020 Alenka

Spoštovani!
V 11. členu Ustave Republike Slovenije je določeno, da je v uradni jezik v Sloveniji slovenščina.

Zakon o javni rabi slovenščine določa temeljna pravila o javni rabi slovenščine kot uradnega jezika v Republiki Sloveniji.

Če že od koga, bi vsaj od naše prosvéte pričakovali, da bo ta spoštovala in cenila slovenski jezik kot del naše kulture. Vzgoja se začne doma, nadaljuje se v izobraževalnem sistemu. Četudi se starši še tako zelo trudimo otrokom dati najboljšo vzgojo, pa očitno določeni učitelji to namerno rušijo. Nikakor ne bomo dopustili, da se že na nivoju osnovnih šol, kjer se izobražuje najranljivejši del naše družbe, določeni pedagoški delavci ravnajo nasprotno s predmetnikom in učnim načrtom.

Kako lahko sploh pride do položaja, ko se pri pouku slovenščine v osnovni šoli promovira albanščina? Že samo ime predmeta nam pove, kaj bi moral biti predmet poučevanja. Slovenski jezik! Verjamem, da marsikateri pedagog v osnovni šoli želi, da tega predmeta ne bi bilo oziroma da bi ga razvodeneli do absurda. Tako je ena izmed učiteljic na Osnovni šoli Šenčur izvajala del šolske ure kar v albanskem jeziku. Če navedena oseba misli, da ravna prav, zahtevamo, da začne poučevati v kakšni drugi državi. Takšno njeno ravnanje si lahko razložim le na način, da je zanj dobila podkupnino. Da javni uslužbenci prejemajo podkupnino, nam je zelo dobro poznano iz prakse upravnih enot in pri ponudnikih tehničnih pregledov. Več kot očitno se sedaj ta praksa seli še v šolstvo.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 4. členu določa, da vzgojno – izobraževalno delo v vrtcih oziroma šolah poteka v slovenskem jeziku. Verjetno omenjena učiteljica tega določila ne pozna. Če bi poznala matični predpis na njenem delovnem področju, ne bi počela neumnosti. Prav tako tej isti osebi Zakon o osnovni šoli (v nadaljevanju ZOsn) nalaga, in sicer v 6. členu, da je v osnovni šoli učni jezik slovenščina.

Bistveno, kar pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport spregleda, pa je določilo drugega odstavka 8. člena ZOsn. Odgovor poznam. Verjetno tega zakonskega določila ne poznajo oziroma ne želijo poznati uslužbenci na zgoraj navedenem ministrstvu, ker si tudi sami želijo, da slovenščina izgine. To so ljudje, ki prav uživajo v rušenju slovenske kulture in bi bili najraje tujci v lastni državi. Pritlehno delujejo v rušenju vsega Slovenskega. Vsebina drugega odstavka 8. člena ZOsn določa:

˝Za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, se ob vključitvi v osnovno šolo organizira pouk slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture.˝
Katerega dela tega določila uradniki ne razumejo? Naslov člena je, dopolnilno izobraževanje. Slednje pomeni, da se tovrstne dejavnosti izvajajo poleg rednega izobraževanja in nikakor ne namesto njega. Problem je, ker se že pri razumevanju naslovu člena zalomi, kaj šele pri vsebini.

Zakon določa, da se za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, pozor; za tuje otroke in nikakor ne za slovenske otroke, organizira pouk slovenskega jezika in kulture s sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture.

Torej naslovljenci tega člena so tuji otroci in ne slovenski. V Osnovni šoli Šenčur pa več kot očitno razumejo ta člen tako, da se za slovenskega otroka organizira poučevanje albanskega jezika. Položaj pripeljejo učitelji do absurda, ker kršijo zakon oziroma ga ob podpori, ravnatelja in ministrstva ne želijo razumeti in s svojim ravnanjem povzročijo, da se večina prilagaja manjšini. Zanimivo, da se izbere prav albanski jezik. Na tem mestu se sprašujem, ali bo v naslednjem mesecu prav ta učiteljica poskrbela, da bodo otroci spoznali norveščino, švedščino, finščino, islandščino in jezike eskimsko – aleutske jezikovne skupine? Glede na letni čas bi bilo prav umestno poučevati jezike, ki imajo zelo raznovrstno poimenovanje za sneg in zimske vremenske pojave.

Dejstvo je, da nimamo ničesar skupnega s Kosovom, zato se otroci nikakor ne smejo seznanjati s to entiteto. Slovenska kultura predvsem jezik izginja prav zaradi takšnega neodgovornega početja pedagogov. Prav tem pedagog pa so v oporo njihovi nadrejeni, ravnatelji, ki takšno početje podpirajo. Če želiš poznati drugo kulturo, moraš najprej poznati svojo.


Na osnovi nespornih navedenih dejstev podajam pobudo, da se:

  • Na Osnovni šoli Šenčur se nemudoma opravi notranji nadzor nad delom vpletenih pedagoških delavcev.
  • Da se izvede prekrškovni postopek za pedagoška delavca po 101. členu ZOsn in disciplinski postopek po Zakonu o delovnih razmerjih.
  • Pričakujem odgovor, koliko šolskih ur v tem šolskem letu je oziroma bo pedagoški delavec posvetil spoznavanju norveščine, švedščine, finščine, islandščine in jezikom eskimsko – aleutske jezikovne skupine?

Zmago Jelinčič Plemeniti
vodja