Pisno poslansko pobudo v zvezi z ukinitvijo KPK

April 28, 2020
April 28, 2020 Alenka

V letošnjem letu bo 16. obletnica obstoja Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK). Gre za enega izmed najmanj pomembnih in najmanj koristnih državnih organov. Čeprav obstoji nima svojega pravnega poslanstva. V enem izmed člankov prejšnjega predsednika KPK objavljenega v Pravni praksi, je velik del vsebine namenjen ˝jamranju˝ o premalo finančnih sredstvih s katerimi razpolaga KPK. S takšnimi stališčem se vidi vsa beda vsebinskega dela omenjene komisije. V članku bi bralec omenjene revije pričakoval strokovno razpravo o vprašanjih integritete in korupcije Število zaposlenih na KPK se giblje okrog številke 40. Rezultati njihovega dela so nikakršni, saj jih nobena izmed vej oblasti ne jemlje resno. Še več, iz preteklosti je znano, da so zagrešili toliko postopkovnih napak, da je marsikateri izključno politično voden postopek padel predvsem zaradi nestrokovnosti zaposlenih. Število zadev (prijav) pada iz leto v leto. Ob razpravi bodisi o noveli bodisi o novem Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije se mora postaviti temeljno vprašanje: ˝Utemeljenost obstoja KPK.˝

Glede na navedeno, predlagamo Vladi RS, da: ˝Vlada RS naj nemudoma ukine Komisijo za preprečevanje korupcije.˝

Zmago Jelinčič Plemeniti vodja