Pisno poslansko vprašanje v zvezi dodelitvijo sredstev

March 23, 2021 Alenka

Kako je mogoče, da dve administrativni delavki iz javnega sektorja, Sabina Čamernik sekretarka, kot predsednica komisije in Janja Smrke Šikovec, sekretarka v vlogi članice in namestnice predsednice, samovoljno negirata sklep Državnega zbora?

Kdo jima daje pravico, da se postavljata nad najvišji organ v Republiki Sloveniji, to je Državni zbor RS?

Odbor za finance je na 48. nujni seji dne 14.11.2020 k točki dnevnega reda Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2021 EPA 1385-VIII z absolutno večino izglasoval amandma, ki dodeljuje občini Radenci en milijon evrov za izgradnjo telovadnice na Kapeli. Amandma je bil vložen z obrazložitvijo, da so dodatna sredstva za izvedbo razpisov nujno potrebna zaradi izgradnje športne infrastrukture v obmejnih občinah (npr. OŠ Kapela), ki imajo projekte že v fazi priprave in bodo lahko realizirani že v letu 2021.

Državni zbor je na 48. izredni seji dne 18.11. 2020 s 75. glasovi za in 0 proti ponovno potrdil predlagani amandma.

Vsi poslanci državnega zbora so torej glasovali za dodelitev finančnih sredstev, in en milijon evrov je bil v proračunu zagotovljen samo za ta projekt. Zdaj pa se dve uslužbenki ministrstva odločata, da ne bosta spoštovali najvišje veje zakonodajne oblasti, ampak, da bosta ravnali po svoje, verjetno glede na svoje politične preference. Prepričan sem, da gre za uslužbenki levih političnih opcij, ki bi naredile vse, da se Slovenska nacionalna stranka ne bi mogla pohvaliti s tem, da je obmejni občini Radenci, kar ta zagotovo je, zagotovila sredstva za izgradnjo šolske infrastrukture, kar bi pripomoglo k temu, da bi slovenski otroci ne odhajali v Avstrijo v vrtce, v šole, na zaposlitve in s tem uničevali slovenski obmejni pas.

V stranki se tudi bojimo, da niso morda posredi kakšni politični pritiski na Slovensko nacionalno stranko, na župana občine Radenci morda celo v povezavi s sosednjo Avstrijo.

V zvezi s tem vas prosimo za odgovor na zapisane navedbe ob enem pa predlagamo, da obe uradnici pokličete na odgovornost in ju razrešite dolžnosti.