Pisno poslansko vprašanje v zvezi s frackingom

November 5, 2019
November 5, 2019 Alenka

VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za okolje in prostor, Simona Zajca, da mi odgovori na naslednje
vprašanje:

Spoštovani minister, vaš predhodnik minister Jure Leben, je moral zapustiti funkcijo na katero je bil imenovan. Eden izmed znanih razlogov, zakaj je moral zapustiti to funkcijo je ta, da si je prizadeval, da se v Prekmurju ne bi več izvajal t.i. ˝fracking˝. Da je potrebno prepovedati tovrstno pridobivanje
zemeljskega plina, je bilo ves čas tudi stališče Slovenske nacionalne stranke.

In res, tudi v Združenem kraljestvu, so nedavno zaustavili tovrstno dejavnost; saj so spoznali škodljivost te metode. Po našem mnenju, bi
morala ta prepoved veljati tudi za delovanje družb, katere imajo registriran sedež v državi kjer je prepovedan ˝fracking˝. Ker temu ni tako je prav, da vi kot naslovni minister ukrepate, da postane prepoved opravljanja tovrstne dejavnosti tudi v Republiki Sloveniji. Ta dejavnost lahko povzroči tudi potrese. S pomočjo hidravličnega drobljenja pridobivamo energente, na račun onesnaževanja vode, kvalitete zraka ter izpuščanja nevarnih kemikalij.

Poglejte Angleže, na svojem teritoriju so proti tej metodi, to isto metodo pa bi uporabljali drugod po svetu, v konkretnem primeru v Prekmurju.
Angleži so čez celotno zgodovino naroda, bili osvajalci tujih ozemelj in prav to sedaj počnejo z opravljanjem dejavnosti, ki so v matični domovini zaustavljene.

• Zanima me, kako boste ukrepali, da se prepove opravljanje tovrstne dejavnosti angleški družbi, ki trenutno obratuje v Prekmurju?
• Sprašujem vas, ali se boste kot minister zavzeli, da bo opravljanje tovrstne dejavnosti družbam v prihodnje izrecno prepovedano, saj povzroča posledice na okolje (potresi) in bližnje prebivalce?
• Zanima me, ali ima ministrstvo narejene študije, koliko škode je do sedaj nastalo pri že uporabljenih vrtinah?

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja