Pisno poslansko vprašanje v zvezi s francoskimi kolonijami

October 5, 2020
October 5, 2020 Alenka

Spoštovani,

Vlado Republike Slovenije sprašujem v zvezi s francoskimi kolonijami.
Francija ima številne kolonije po svetu. Nekatere med njimi imajo za svojo
valuto evro. Med njimi se pojavljajo različne težnje po osamosvojitvi, saj
naj bi dobivali premalo sredstev od francoske vlade.

Zanima me, koliko denarja dobijo francoske kolonije iz proračuna EU?

Hvala za vaš odgovor.
Zmago Jelinčič Plemeniti
poslanec