Pisno poslansko vprašanje v zvezi s kadrovskimi zadevami na MDDSZ

April 12, 2021 Alenka

Ministrstvo so dolga leta vodili kadri SD in v javnosti je vse več očitkov, da so na ministrstvu zaposleni nekompetentni uslužbenci. Ker so imeli pravo strankarsko izkaznico, naj bi na ministrstvu dobili zaposlitve za nedoločen čas. Verjetno so sicer zadostili zakonskim pogojem za zasedbo delovnih mest, vendar niso imeli primernih izkušenj. To se pokaže šele po zaposlitvi, ko se ti kadri ukvarjajo s političnimi zadevami in ne s področjem dela, na katerem so zaposleni.
Pravijo, da v Sloveniji ministrstva vodijo uslužbenci tretjega ranga, ki imajo pogodbe za nedoločen čas in se jih ne more odpustiti. Ti uslužbenci nimajo nobene odgovornosti in lahko »izsiljujejo« vsakokratnega ministra ali ministrico.
V SNS nasprotujemo temu, da se večina kadra po ministrstvih zaposluje znotraj javnega sektorja. Na ministrstvu se potrebuje najboljše uslužbence, ki imajo veliko praktičnega znanja, predvsem pa so sposobni poiskati rešitve. Tudi s predlaganjem sprememb določenih zakonov, s predvidevanjem problemov v praksi, z ažurnim odzivanjem.
Minister ima zelo pomembno in odgovorno, a zelo podcenjeno funkcijo. Kriv je za vse, medtem ko nima niti najmanjšega vpliva pri kadrovskih vprašanjih. Kako naj minister dela z uslužbenci, ki so zapolnili vse proste kadrovske kvote zgolj zato, ker so imeli v času prejšnjih ministrov pravo izkaznico.
Zanima me:

  • Zakaj je na razpisih bolj pomemben življenjepis kot praksa kandidatov? Če je nekdo pravnik, še ne pomeni, da pozna delovno pravo, kaj šele, da ima primerne izkušnje. Če je kandidat ekonomist, ki je vodil podjetje in sam zaposloval ljudi, je zagotovo bolj primeren kandidat za področje delovnega prava. Vendar kadrovska služba na MDDSZ vedno zahteva pravno izobrazbo in s tem oži obseg, morda celo najboljših, kandidatov.
  • Kako kadrovska služba MDDSZ preverja praktično znanje kandidatov?
  • Na koliko javnih natečajih so morali kandidati opravljati pisne teste v zadnjih petih letih? V koliko primerih (nominalno in v deležu) je bil izbran kandidat, ki je najbolje opravil pisni test?
  • Na koliko javnih natečajih so morali kandidati predstaviti problematiko in rešitve s področja ministrstva, kamor naj bi se zaposlili?
  • Kakšna je vloga ministra in državnih sekretarjev v kadrovskih postopkih?
  • Ali bi moral imeti minister večji ali manjši vpliv pri kadrovskih zadevah?
  • Koliko uslužbencev MDDSZ je bilo odpuščeno v zadnjih 5 letih in kaj so bili razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi?
  • Kako se na MDDSZ preprečujejo »politične« zaposlitve? Številni kandidati pravijo, da se na MDDSZ ne dobi zaposlitve brez strankarske izkaznice SD.
  • Zakaj veliko uslužbencev na ministrstvu raje 1 mesec išče razloge, zakaj se nekaj ne da narediti kot da bi v enem dnevu poiskali rešitev, ki bo obče sprejemljiva?