Pisno poslansko vprašanje v zvezi s kazenskim zakonikom in kaznivimi dejanji

August 25, 2020
August 25, 2020 Alenka

Spoštovani,

Vlado Republike Slovenije sprašujem v zvezi s kazenskim zakonikom in kaznivimi dejanji. Kazenski zakonik (KZ-1, Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20) določa številna kazniva dejanja.

Zanima me:

– Koliko kaznivih dejanj je bilo »na novo« določenih v Kazenskem zakoniku od osamosvojitve Slovenije dalje oziroma od prvega veljavnega Kazenskega zakonika v Sloveniji, katera in zakaj?

– Koliko kaznivih dejanj je bilo izbrisanih iz Kazenskega zakonika od osamosvojitve Slovenije dalje oziroma od prvega veljavnega Kazenskega zakonika v Sloveniji, katera in zakaj?

– Ali smo imeli v času samostojne Slovenije vsaj eno pravnomočno sodbo za vsako kaznivo dejanje, določeno s Kazenskim zakonikom? Če ne, za katera kazniva dejanja še ni bilo izreka pravnomočne sodbe?

– Ali smo imeli v času samostojne Slovenije vloženo vsaj eno obtožnico ali en obdolžilni predlog za vsako kaznivo dejanje, določeno s Kazenskim zakonikom? Če ne, za katera kazniva dejanja še ni bilo vložene nobene obtožnice ali nobenega obdolžilnega predloga?

Hvala za vaš odgovor.

Zmago Jelinčič Plemeniti , poslanec