Pisno poslansko vprašanje v zvezi s kriminalom na področju okolja

June 9, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za okolje in prostor, mag. Andreja Vizjaka, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

V Sloveniji vlada zatečeno stanje na področju okoljskega kriminala, kateremu namenjamo premalo pozornosti. Okrožna sodišča so o njih odločala le v petih primerih. Posledicam se ne moremo izogniti, kajti priče smo vedno novim neraziskanim požarom, o katerih poročajo tudi tuji mediji. Gori vsepovprek od plastike, sveč, do parafina. Dogajajo se nam zgodbe kot so Kemis, Lafarge, Salonit. Stanje je grozljivo in alarmantno, zato se ne gre čuditi, da je veliko bolezni rezultat neprimernega ravnanja z odpadki, izpuhi. Stanje na področju pregona okoljskih kaznivih dejanj je skrb vzbujajoče, kajti Slovenijo dojemajo kot raj za okoljsko mafijo. Morebitne spremembe in dopolnitve Kazenskega zakonika zahtevajo resen, preudaren premislek ter morajo vzeti v obzir tudi posebnosti okoljskih kaznivih dejanj na področju odpadkov.

1. Kaj je razlog, da na področju onesnaževanja ni učinkovite politike, ki bi zaščitila zdravje prebivalcev in prebivalk Republike Slovenije?

2. Kdaj časovno lahko na področju pregona okoljskih kaznivih dejanj pričakujemo nacionalno strategijo, sprejetje akcijskega načrta oz. podoben dokument, ki bi obravnaval okoljska kazniva dejanja?

3. Kaj bo ministrstvo naredilo za bolj transparenten nadzor nad tranzitom odpadkov po Sloveniji?

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.

Dušan Šiško, poslanec