Pisno poslansko vprašanje v zvezi s kršitvami zakona o javnem naročanju

June 5, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za javno upravo, g. Boštjana Koritnika, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Na matičnem delovnem telesu smo obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B). Kar se tiče javnega naročanja, je zadeva zelo pereča in kompleksna. Velikokrat se v zadevah odloča neživljenjsko, pa tudi transparentnost je vprašljiva. Državni organi pri izvajalcih ali podizvajalcih pogodbe hitro ugotovijo najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava, v zvezi z zaposlovanjem na črno. Ponudnike se izloča iz postopkov javnega naročanja za 3 oz. 5 let. Na trgu imamo tako veliko gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

1. Koliko je bilo v letu 2018, 2019 izključenih gospodarskih subjektov zaradi neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave v znesku najmanj 50 evrov?

2. Koliko je bilo leta 2018, 2019 kršiteljev, ki so dobili do triletno oz. petletno prepoved sodelovanja v vseh postopkih javnega naročanja po ZJN-3?

3. Katere kršitve so bile največkrat zabeležene pri izvajalcih oz. podizvajalcih?

4. Se vam zdijo sedanje sankcije za delovnopravne prekrške sorazmerne oziroma nesorazmerne in zakaj, utemeljite svoj odgovor? Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.

Dušan Šiško, poslanec