Pisno poslansko vprašanje v zvezi s pooblastili Finančne uprave

September 18, 2020
September 18, 2020 Alenka

Spoštovani,
Vlado Republike Slovenije sprašujem v zvezi s pooblastili Finančne uprave.

  1. Ali ima Finančna uprava pooblastilo za blokado/zamrznitev plačilnega računa poslovnih subjektov? Če da, v katerih primerih se uporabi to
    pooblastilo? Če ne, ali bi Finančna uprava to pooblastilo potrebovala?
  2. Zakon, ki ureja davčni postopek, vsebuje tudi poglavje »Zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti«. Finančna uprava lahko s sklepom zahteva zavarovanje plačila davčne obveznosti, če utemeljeno pričakuje, da bo izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti onemogočeno ali precej oteženo. Ali bi lahko Finančna uprava izdala tudi sklep o zavarovanju plačila obveznosti iz delovno-pravnega razmerja?
  3. Kakšen je postopek Finančne uprave, ko ugotovi, da delavcem do zakonsko določenega roka niso bili izplačani dohodki, ki jim po pogodbi o zaposlitvi, po kolektivni pogodbi ali po zakonu, ki ureja delovno razmerje, pripadajo?
  4. Ali bi lahko na podlagi trenutnih pooblastil Finančna uprava zamrznila račun delodajalca, ki do 18. v mesecu za pretekli mesec ni izplačal plače ali ki do 1. novembra ni izplačal regresa za letni dopust za tekoče leto?
  5. Ali bi lahko Finančna uprava izterjala dohodek iz delovnega razmerja za delavca, ki bi prijavil svojega delodajalca, ker mu ni izplačal osebnega dohodka, hkrati pa je državo prikrajšal za plačilo davkov in prispevkov za socialno varnost?
  6. Kako bi lahko Finančna uprava pomagala pri doslednem spoštovanju davčne in delovno-pravne zakonodaje, da delavcem ne bi bilo potrebno vlagati tožb zoper svoje delodajalce, ki jih ne izplačujejo osebnih dohodkov?

Hvala za vaš odgovor.
Jani Ivanuša, poslanec