Pisno poslansko vprašanje v zvezi s prihodom Uberja v Slovenijo

June 16, 2020
June 16, 2020 Alenka

Spoštovani.

Pred kratkim smo poslanske skupine prejele dopis, v katerem je podrobno orisano realno stanje taksi panoge v Sloveniji in resnica o delovanju Uberja. Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja predlog spremembe Zakona o cestnem prometu, s katerim bi omogočil prihod in delovanje Uberja v Sloveniji in s tem prihod tuje nelojalne konkurence, ki bi delovala pod drugimi pogoji, kot delujejo slovenski taksi prevozniki. Citiram: Stališče taksi panoge do prihoda Ubra Minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec je v intervjuju izpostavil, da Uber prinaša digitalizacijo, katere v Sloveniji še nimamo, s čimer se ne moremo strinjati. Večina taksi služb omogoča izvajanje storitev taksi prevoza preko spletnih platform, kjer se lahko spremlja najbližje razpoložljivo vozilo, ceno na posamezni relaciji ter izvedbo plačila. Vse to pa še ne pomeni prevozov po vzoru Uber, saj je princip Uber že v osnovi zasnovan deregulirano na povezovanju izvajalcev prevozov (fizičnih oseb z osebnim vozilom) ter potnikov prek aplikacije. Uber je sicer ves čas trdil, da omogoča le aplikacijo, prek katere se naroča prevoze in izvede plačilo, in s samimi prevozi nima nič, vendar je Evropsko sodišče presodilo, da je tudi Uber prevoznik in ga je torej treba regulirati s predpisi, ki veljajo za prevoznike v posamezni državi. Pri nas je za to trenutno obvezna pridobitev licence za opravljanje taksi prevozov, taksimeter ter dovoljenje lokalne skupnosti. Večina ponudnikov taksi prevozov že ima digitalne platforme preko katerih že več let uspešno izvajajo taksi prevoze v skladu z obstoječo zakonodajo. Te platfore so integrirane s taksimetrom in imajo integrirano davčno blagajno. Tako zadovoljujejo vsem standardom in zakonom v Sloveniji, EU ter širše. Za razvojem teh rešitev stojijo slovenska in evropska podjetja katera v razvoj platform, ki delujejo skladno z zakonom, vlagajo znata sredstva. Minister Jernej Vrtovec jasno navaja, da se zakonodaja pripravlja za vstop in v prid omenjenemu podjetju, kar pomeni omogočanje neposredne TUJE nelojalne konkurence domačim ponudnikom podobnih rešitev, ki so bila prisiljena prilagoditi svoje platforme obstoječi zakonodaji. Za informacijo, domači in EU ponudniki prevozov obračunavajo provizijo med 6% in 8%. Ameriški ponudnik prevozov odtegne provizijo v višini od 20% do 40% preko digitalne platforme Uber. Zopet je več kot očitno, da se pri predlogu ni niti približno upoštevalo stanje na domačih in EU tržiščih, temveč izključno eden ponudnik tovrstnih platform – Uber. Takšna ureditev bo dejansko prinesla bodisi za 20% do 40% višjo ceno prevoza ali 20% do 40% procentov nižji zaslužek izvajalca storitve. Več kot očitno je, da pripravljalec zakona ni opravil študije o ekonomskih posledicah tako za uporabnike, kot za obsotječe ponudnike storitev. Ponudniki kot je Uber to razliko na nelojalen način prikrijejo s t.i. subvencijami izvajalcem, kar bo v končni obliki pomenilo propad domačih ponudnikov tovrstnih storitev. Končen rezultat bo nedvomno višja cena in slabša storitev za uporabnike. 3 Pogosto slišimo, da Uber prinaša nova delovna mesta, kar ni res, saj so ti vozniki v prekarnem delovnem razmerju. Tu ne gre za to, da bi informacijska tehnologija prinašala nove oblike dela, saj gre dejansko za vse elemente delovnega razmerja, brez pogodbe o zaposlitvi. Takšen predlog je absurden saj vendarle delavci ne nameravajo delati brez pogodbe, kar pomeni brez socialnih pravic, pravnega varstva, … Problematičen je diskurz, po katerem je pomembno, da nekdo vsaj nekaj dela. Pristojnost nad taksi prevozi naj ostane na državni ravni. Pogodba o zaposlitvi naj ostane saj le takšen način dela zagotavlja delavcu dostojanstvo in osnovne človekove pravice. Švedska komisija, je naredila pregled nad posledicami uvedbe tovrstnih platform in ugotovila, da z odpravo taksimetrov in dovoljenj vodi tveganja, povezana z manj kompetentnimi vozniki in s tem nižjo varnostjo v prometu. Obenem pa so ugotovili, da tovrstna praksa že tako nizke prihodke taksistov še dodatno znižuje. Vse države, v katerih je trenutno prisoten Uber ne delajo razlik med posameznimi ponudniki prevozov za razliko od dotičnega predloga zakona, kjer se vidno preferira novonastalo obliko prevoza – najem vozila z voznikom. Takšni prevozniki bodo po novem zakonu imeli številne prednosti pred klasičnimi ponudniki (dogovorjena cena, brez oznak, brez taksimetrov, …). Z ustanovitvijo Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (Dujpp), bi z monopolom protiustavno omejevali prosto konkurenco na trgu ter posledično podražiti storitve. Predlagamo izenačitev vseh oblik taksi prevoza.

POVZETEK PREDLOGOV:

1. Pristojnost nad izvajanjem taksi storitev naj ostane na državni ravni.

2. Vsi, ki opravljajo taksi prevoze morajo uporabljati enake tehnologije, ki delujejo po meroslovskih standardih in so nadzorovana s strani institucij za meroslovje.

3. Nobena od zakonskih sprememb ne sme biti v prid tuji nelojalni konkurenci in mora upoštevati stanje na domačem in EU tržišču.

4. Ustanovitev DUJPP je protisutavna, saj predvideva številne ukrepe, ki bodo povzročili monopolno stanje na tržišču in s tem

5. Iz obostoječih zakonov ni potrebno izbrisati prepovedi omejevanja licenc.

UVAJANJE NOVE OBLIKE TAKSI PREVOZA

V kolikor se uvede nova oblika prevoza (najem vozila z voznikom) naj se natančo opredeli način operiranja te vrste prevoza. Pri tem se postavljajo številna vprašanja:

Kako bo rešena pravna ureditev tega prevoza?

Kako je z zavarovanjem potnikov?

Kako je z izdajanje računov v skladu s slovensko zakonodajo in davčnimi blagajnami?

V okviru kakšne pogodbe bo zaposlen voznik?

Kakšna znanja, licence in dokazila bo moral imeti voznik, ki bo izvajal takšne prevoze?

Kakšne licence in dokazila bo moral imeti ponudnik takšnih prevozov?

TRENUTNO STANJE V TAKSI DEJAVNOSTI

Dne 13.3.2020 do vključno 20.5.2020 so zaradi nastopa epidemije zaradi izbruha Covid – 19 virusa taksi podjetja (SKD kvalifikacija: H49.320 – Obratovanje taksijev) utrpela močno zmanjšanje prihodkov. Taksi družbe so v tem obdobju dosegle skoraj 80% upad prihodkov. Upad je prikazan na Grafu 1, podatki so povzeti iz davčne blagajne podjetja Net informatika d.o.o.

Zaradi pričakovanega upada tujih turistov v poletni sezoni in prepovedi večjih dogodkov, tudi v poletnih mesecih pričakujemo močno zmanjšano uporabo taksi storitev ter posledično zmanjšanje prihodkov. Pričakujemo, da bo v stečaj prisiljeno mnogo podjetij, ki ponujajo taksi storitve, saj brez prihodka ne bodo zmožni voznikom izplačati plač, pokriti stroške nakupa vozila itd. S spremembo zakona v prid Ameriškemu ponudniku prevozov bi še dodatno otežili trenutno stanje domačim ponudnikom taksi prevoza.

V Ljubljani, dne 15.6.2020

V Slovenski nacionalni stranki ostro nasprotujemo napovedanim zakonskim spremembam. Trdno smo prepričani, da je naša obstoječa zakonodaja ena boljših na svetu, zgleduje se po nemški zakonodaji in je usklajena s smernicami EU. Še poseben dosežek je fiskalizacija taksi prevoza, s katerim smo postali ena izmed redkih držav, ki do te mere regulira storitve prevozov potnikov.

V primeru prihoda Uberja, gre za vdor tujega kapitala in nelojalne konkurence na slovenska tla. S tem bi uničili domače ponudnike taksi storitev. Znano je, da Uberjev denarni tok vodi v davčno ugodne države (običajno Nizozemska) in se na ta način izogne plačilu kakršnihkoli davkov v Sloveniji. Poznano je tudi, da prekarno delo Uberjevih voznikov onemogoča kakršnokoli pravno in socialno zaščito njihovih t.i. partnerjev (voznikov). Vsi, ki opravljajo taksi prevoze, morajo obvezno delovati pod istimi pogoji, v skladu z zakonodajo, uporabljati enake tehnologije, predvsem pa nobena od zakonskih sprememb ne sme biti v prid tuji nelojalni konkurenci! Enako nasprotujemo prenosu pristojnosti iz državne na lokalno raven, saj menimo, da bo to povzročilo nejasno regulacijo panoge in odprlo številne možnosti za uvajanje pravil na škodo uporabnikov in izvajalcev storitve prevoza potnikov.

Zanima me naslednje: – Na osnovi katere študije ministrstvo ocenjuje, da je obstoječa zakonodaja potrebna sprememb?

– Kakšna je dejanska razlika med taksi prevozom in novo obliko prevoza, ki se namerava uvesti?

– Kakšne bodo dejanske koristi za slovensko gospodarstvo s prihodom tujih ponudnikov prevoza in na osnovi katerih podatkov ministrstvo utemeljuje trditve, ki smo jih zasledili v medijih?

– Kako bo rešena pravna ureditev tega prevoza?

– Kako je z zavarovanjem potnikov?

Minister je za medije izjavil, da ponudniki kot je Uber prinašajo nove digitalne platforme. Glede na to, da praktično vsi slovenski ponudniki storitve prevoza potnikov že vrsto let uporabljajo doma razvito digitalno platformo, ki je med drugim povezana s taksimetrom, omogoča popolno fiskalizacijo in je prilagojena slovenskemu tržišču me zanima:

– Kakšno NOVO digitalno platformo ponuja tuj ponudnik?

– Glede na dejstvo, da Uber obračunava med 20 % in 40 % provizije med tem, ko lokalni ponudniki obračunavajo cca. 5% provizije nas zanima, kako lahko minister trdi, da bo nova oblika prevoza prinesla nižjo ceno storitve?

– Kako bo zagotovljena zaščita potrošnikov glede na dejstvo, da ponudniki, kot je Uber, kategorično zavračajo uporabo merskih naprav (taksimetrov), ki trenutno zagotavljajo varnost in so certificirani s strani pristojnih institucij v RS?

– Kako bo regulirana cena nove oblike prevozov glede na dejstvo, da je osnova poslovnega modela ponudnikov, kot je Uber, dinamično spreminjanje cene oziroma t.i. »sourge«?

– Kako bo zagotovljena lojalna konkurenca obstoječim ponudnikom glede na dejstvo, da ponudniki, kot je Uber, prakticirajo nelojalno subvencioniranje cene storitve oz. t.i. »growth hack« ob prihodu na tržišče?

– Kako je z izdajanjem računov v skladu s slovensko zakonodajo in davčnimi blagajnami?

– V okviru kakšne pogodbe bo zaposlen voznik?

– Kakšna znanja, licence in dokazila bo moral imeti voznik, ki bo izvajal takšne prevoze?

– Kakšne licence in dokazila bo moral imeti ponudnik takšnih prevozov?

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja