Pisno poslansko vprašanje v zvezi s prijavljenimi osebami na določenem naslovu

September 30, 2020
September 30, 2020 Alenka

Vlado Republike Slovenije sprašujem v zvezi s prijavljenimi osebami na določenem naslovu. Stavba na naslovu Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana je v lasti Republike Slovenije, upravljavec pa je Ministrstvo za kulturo.
Zanima me:

 • Katere fizične in pravne osebe imajo prijavljeno prebivališče, sedež poslovnega subjekta ali poslovni naslov na naslovu Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana? Prosim, da vse osebe navedete.
 • Kakšna je pravna podlaga, da imajo fizične in pravne osebe iz prvega vprašanja prijavljen naslov Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana.
 • Kdo je izdal dovoljenje/soglasje in kdaj za prijavo naslova/sedeža?
 • Ali so z vsemi omenjenimi osebami sklenjene najemne pogodbe, za katero obdobje so sklenjene in kolikšna je višina najemnine za posamezno osebo?
 • Ali imajo vse osebe, ki uporabljajo stavbo na naslovu Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana, poravnane vse obveznosti do upravljavca stavbe? Če ne, katero osebe so dolžniki in koliko dolgujejo?
  Hvala za vaš odgovor.
  Zmago Jelinčič Plemeniti
  poslanec