Pisno poslansko vprašanje v zvezi s prilagodljivostjo rezidentskega statusa

June 10, 2021
June 10, 2021 Jernej

Spoštovani,

na ministra za finance mag. Andreja Širclja naslavljam vprašanje v zvezi s prilagodljivostjo rezidentskega statusa.

V praksi se zaradi izredne mobilnosti delavcev pojavlja vse več kompleksih davčnih situacij. Davčni zavezanec bi uveljavljali davčne ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja po mesecih in ne po letih. Davčni zavezanci se po 6. členu ZDoh-2 štejejo za davčne rezidente Slovenije, ko pa bi jim to ustrezalo, bi se radi šteli tudi za davčne nerezidente po ZDoh-2 (drugi odstavek 7. člena). Včasih le za obdobje nekaj mesecev v letu. Gre za primere, ko davčni zavezanci uveljavljajo davčne ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, po katerih se štejejo le za rezidenta druge (tuje) države pogodbenice.

  1. Ali se lahko status davčnega rezidenta zavezanca določi po mesecih in ne samo za celotno leto? Npr. zavezanec je davčni rezident SLO, v dveh mesecih, ki si jih sam izbere in ko bi uveljavljal davčne ugodnosti na podlagi mednarodne pogodbe, pa bi se štel za davčnega nerezidenta SLO.
  2. Ali lahko davčni zavezanec uveljavlja davčne ugodnosti samo v določenem mesecu ali nekaj mesecih v posameznem davčnem letu? Ali so lahko ti meseci tudi sredi leta (npr. julij in avgust)?

V praksi se pojavlja tudi vse več primerov napačnih oznak pri rubriki “VD REK”, saj se mnogi napoteni delavci vodijo pod šifro 1001, namesto pod šifro 1091. Finančna uprava zavrača vračila davka ravno na podlagi te šifre, čeprav so te odločitve v nekaterih primerih v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem (delavci ves čas delajo v tujini).

  1. Kaj lahko naredi zavezanec, ki ga delodajalec vodi pod napačno šifro? Ali Finančna uprava preverja pravilnost šifre in ali to šifro primerja z izdanimi potrdili A1 za delavca? Zakaj Finančna uprava v takšnih primerih ne zahteva od delodajalcev popravka REK obrazca, ampak raje zavrne pravico zavezanca do vračila davka?

Hvala za vaš odgovor.

Dušan Šiško
poslanec