Pisno poslansko vprašanje v zvezi s prodajnimi galerijami

April 29, 2020
April 29, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem Vlado RS, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Od ministrstva za kulturo je bilo že večkrat za slišati, da si želijo, da bi se umetniški trg v Sloveniji razvil, a do sedaj ni bilo narejeno popolnoma nič, da bi se to dejansko zgodilo. Pri nas je trg umetnin slabo razvit, nekateri menijo, da ga sploh ni. S težavami se soočajo predvsem manjše prodajne galerije. Slovenski umetniški trg je že prej imel veliko težav, trenutne razmere pa bodo težave še poglobile; vse anomalije se bodo še samo stopnjevale. Prodajne galerije se financirajo izključno na podlagi trga, saj ne prejemajo subvencij ali sredstev prek razpisov države. Problem je predvsem v slabo naravnani davčni politiki, saj imamo izredno visoko obdavčitev. Pri mladih in upokojenih umetnikih država z 22- odstotnim davkom ter prispevki, davki in dohodnino na avtorsko delo vzame več kot polovico vrednosti umetniškega dela. Takšne razmere so nedopustne. Na ministrstvu za kulturo se prodajne galerije obravnavajo kot komercialna dejavnost, kar je zanje slabšalna oznaka, na ministrstvu za gospodarstvo pa s svojo bilanco žal ne dosežejo niti praga razpisov.

• Zanima me, ali se s problematiko prodajnih galerij ukvarja ministrstvo za kulturo ali ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo? V kolikor so pristojnosti razdeljene me zanima katero ministrstvo je pristojno za katero področje?

• Ali bo država v času krize pomagala prodajnim galerijam z odkupom nekaterih likovnih del in s tem pomagala preživeti umetnikom in galerijam, dobila pa bi kakovostna likovna dela za javne prostore, denar pa delno povrnjen z davki?

• Ali bo država kaj naredila pri uveljavitvi davčnih olajšav in z znižanjem davčne stopnje za nakup likovnih del?

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja