Pisno poslansko vprašanje v zvezi s samooskrbo iz obnovljivih virov energije

September 8, 2020
September 8, 2020 Alenka

Spoštovani,

Vlado Republike Slovenije sprašujem v zvezi s samooskrbo iz obnovljivih virov energije.

Na spletnem portalu www.zurnal24.si (vir: https://www.zurnal24.si/podstreho/viski-elektrike-iz-soncnih-elektrarn-bodo-po-novem-placani325399) je bil 22. 3. 2019 objavljen članek z naslovom »Viški elektrike iz sončnih elektrarn bodo po novem plačani«.

Glavna novost nove uredbe o samooskrbi iz obnovljivih virov energije naj bi bilo plačilo predanih viškov elektrike v sistem. Vlada je na tedanji seji potrdila uredbo o samooskrbi iz obnovljivih virov energije, s katero se je želelo iz porabnikov električne energije narediti tudi proizvajalce. Uredba naj bi uvedla dve novi vrsti samooskrbe. Do tedaj je ta veljala le za posamezna gospodinjstva v individualnih hišah, v prihodnje pa naj bi samooskrbne lahko postale tudi večstanovanjske hiše in tako imenovane OVE-skupnosti, to so na primer posamezna naselja, v katerih se odjemalci medsebojno povežejo, pri čemer merilna mesta niso vezana na notranjo inštalacijo. Samooskrba po novem naj ne bi bila več vezana na lastnika naprave, temveč naj bi bila dovoljena tudi najemnikom. Po besedah Alenke Bratušek, tedanje ministrice za infrastrukturo, naj bi bila velika novost še, da se bo odplačna prodaja ustvarjenih viškov elektrike, ki je bila tedaj neodplačna oziroma naj proizvajalec za elektriko ne bi prejel plačila. Viške elektrike preprosto pusti v omrežju. »Seveda pa cilj ostaja samooskrba. Ne gre za gospodarsko dejavnost, temveč proizvajanje električne energije za lastne potrebe,« je poudarila ministrica in pojasnila, da bo zato velikost naprav za samooskrbo omejena. Za individualne sončne elektrarne je zdaj največja dovoljena moč 11 kWp, za skupinske elektrarne pa naj bi bila omejena na 0,8-kratnik vsote priključnih moči merilnih mest, vključenih v skupnostno samooskrbo. Člani skupnosti samooskrbe naj bi se lahko povezali v gospodarsko družbo ali neprofitno organizacijo, torej društva, zavode, zadruge, lahko pa zgolj sklenili pogodbo, v kateri bodo uredili medsebojna razmerja in ključ delitve proizvodnje elektrike. Posameznik ali skupnost mora z odjemalcem skleniti pogodbo o oddaji elektrike v omrežje, v kateri se tudi določi znesek za poplačilo morebitnih presežkov proizvedene električne energije. Obračunsko obdobje je koledarsko leto.

Zanima me:

– Kdaj bo Vlada predlagala vse pravne podlage, da bo samooskrba iz obnovljivih virov energije dejansko zaživela v praksi?

– Zakaj dobavitelji elektrike viške pridelane električne energije na letni ravni zadržijo zase, ne plačajo nič ter ga distribuirajo/prodajo naprej?

– Zakaj mora tisti, ki je z elektrarno pridelal manj, kot je na leto porabil, ob koncu leta doplačati za porabljene kilovate? Pri sončni energiji gre za veliko investicijo, saj mora lastnik skrbeti tudi za redno vzdrževanje, ki ni poceni.

Hvala za vaš odgovor.

Jani Ivanuša poslanec