Pisno poslansko vprašanje v zvezi s širitvijo primorske avtoceste

May 7, 2020 Alenka

Spoštovani,

Vlado Republike Slovenije sprašujem v zvezi s širitvijo primorske avtoceste.

Država oziroma Dars sta pred leti na odseku primorske avtoceste Brezovica – Vrhnika zgradila protihrupne ograje. Zdaj se načrtuje širitev istega dela primorske avtoceste z novim voznim pasom. Mnogi so se že pri gradnji protihrupnih ograj spraševali, zakaj se hkrati ne zgradi še en pas avtoceste.

Zanima me:

– Kdo je ukazal zgraditi protihrupne ograje in kdo je bil investitor?

– Kdo je bil izvajalec gradnje protihrupnih ograj?

– Kdo bo naročnik oziroma investitor gradnje novega avtocestnega pasu na odseku primorske avtoceste Brezovica – Vrhnika?

– Kolikšen je predviden strošek gradnje novega avtocestnega pasu?

– Kolikšen bi bil prihranek sredstev, če bi nove avtocestni pas zgradili hkrati z gradnjo protihrupnih ograj?

– Ali se bodo ob avtocesti postavile iste protihrupne ograje?

– Kolikšen bo strošek prestavitve protihrupnih ograj zaradi graditve novega avtocestnega pasu?

Hvala za vaš odgovor.

Zmago Jelinčič Plemeniti poslanec