Pisno poslansko vprašanje v zvezi s stanjem depozitov

May 15, 2020
May 15, 2020 Alenka

VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA

Spoštovani, glede na to, da je prišlo do zamenjave Vlade RS, imam v zvezi s stanjem depozitov Republike Slovenije, nekaj vprašanj:

– Zakaj se Slovenija zadolžuje, če ima depozite pri bankah?

– Zakaj se država raje ne zadolži pri Slovencih, ki imajo v bankah za več kot 20 milijard evrov sredstev?

– Kolikšna bi bila lahko obrestna mera, če bi država pozvala svoje državljane k deponiranju vlog pri npr. SID banki, država pa bi jim sredstva v določenem roku vrnila (z obrestmi)?

– Pri katerih bankah ima Slovenija depozite in koliko pri vsaki banki?

– Koliko znaša obrestna mera posameznih depozitov Republike Slovenije?

– Kako Slovenija izbere banko, pri kateri bo imela depozite?

– Kako se Slovenija odloči, kdaj in koliko sredstev bo deponirala pri bankah?

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja