Pisno poslansko vprašanje v zvezi s tarifo za uporabo avtorskih del

September 10, 2020
September 10, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem Vlado RS, da mi odgovori na naslednje vprašanje:
V PS SNS dobivamo dnevne pripombe državljanov, kako ni primerno urejena višina in način plačevanja tarife za uporabo avtorskih del.
Skrajno neprimerno se nam zdi, da zavezanci dobivajo po več položnic tako na mesečni kot na letni ravni za plačilo podobnih storitev. Ne zdi se
nam prav, da obstaja več kolektivnih organizacij npr. SAZAS, IPF, in druge in vsaka pristavi svoj delež k stroškovni obremenitvi zavezanca.

• Zanima me, koliko znaša mesečni strošek tarife povprečnega
zavezanca (gostinski obraz oz. frizerski salon z velikostjo 50 m2)?
• Zanima me, katerim kolektivnim organizacijam vse so zavezanci,
zavezani za plačilo tarife, in zakaj je teh organizacij več?
• Zanima me, katere kolektivne organizacije so pridobile dovoljenje za
opravljanje svoje dejavnosti v Republiki Sloveniji?
• Želel bi pridobiti vsebino teh dovoljenj.
• Zanima me, koliko glob na leto na tem področju izreče Tržni inšpektorat?
• Zanima me, ali država izvaja nadzor nad višino tarife za uporabo avtorskega dela?
• Zanima me, koliko finančnih sredstev se iz naslova pobiranja tarife
posamezne kolektivne organizacije, na letni ravni prelije v državni
proračun?
• Zanima me, ali je kadarkoli kolektivna organizacija sama določila začasno tarifo in ali je bil izveden nadzor?
• Zanima me, ali kolektivne organizacije poslujejo s čistim dobičkom
in koliko ta dobiček znaša na letni ravni?
• Zanima me, ali se opravlja revizija letnih poročil kolektivnih organizacij in kakšni so izsledki?

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.
Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja PS SNS