Pisno poslansko vprašanje v zvezi s tekom rokov v kazenskem postopku

June 9, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministrico za pravosodje mag. Lilijano Kozlovič, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Pravica je izvotljena, v kolikor ni dosežena v razumnem roku. Iz Letnega poročila o učinkovitosti in uspešnosti sodišč 2019 izhaja, da se sodni zaostanki iz leta v leto zmanjšujejo. Problemi v zvezi s časovnim potekom pa ostajajo v fazi predkazenskega postopka. Nedopustno je, da od vložene ovadbe do izdelave obtožnice preteče 10 let. Zadnji takšen odmevni primer je bil primer Teš 6. Zaradi tako dolgega trajanja predkazenskega postopka je predvsem pod vprašanjem ustrezna urejenost dolžine zastaralnih rokov. Takšnih primerov pa je še več. Konkretno tudi v zadevi ˝vandalski izkop groba na stadionu v Krškem˝, kjer traja predkazenski postopek občutno predolgo.

• Kakšni bodo ukrepi, da bodo predkazenski postopki trajali manj časa?

• Kakšne mehanizme notranjega nadzora ima državno tožilstvo kot samostojni državni organ v okviru pravosodja v zvezi s trajanjem predkazenskega postopka?

• Zanima me, če boste po vzoru t.i. nadzorstvene pravice, ki jo ima stranka v sodnem postopku, uvedli podoben institut, ki bi ga imeli oškodovanci v predkazenskem postopku?

• Kako ocenjujete pretok informacij med organi odkrivanja in organi pregona in kje vidite možnosti za izboljšave?

• Glede na kadrovsko podhranjenost na državnih tožilstvih me zanimajo vaše konkretne rešitve?

• Kakšen je epilog zadeve v zvezi z ˝vandalski izkop groba na stadionu v Krškem˝?

Dušan Šiško, poslanec