Pisno poslansko vprašanje v zvezi s tožbami delavcev zoper delodajalce

September 18, 2020
September 18, 2020 Alenka

Spoštovani,
Vlado Republike Slovenije sprašujem v zvezi s tožbami delavcev zoper delodajalce.

Kljub temu da nekateri delodajalci še vedno ne izplačujejo vseh prejemkov v skladu s pogodbo o zaposlitvi, kolektivno pogodbo ali zakonom, ki ureja
delovna razmerja, se delavci še vedno ne upajo tožiti svojega delodajalca.Če bi tožbo vložili v času delovnega razmerja, bi se le-to prej ali slej zaključilo. Za tožbe se odločajo šele, ko jim delovno razmerje preneha. S tem pa izgubijo pravico do tožbe, saj je rok za vložitev tožbe zaradi
obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi prekratek.Zanimajo me nekatere zadeve v pristojnosti Delovnega in socialnega sodišča.

  1. Koliko časa v povprečju traja od vložitve tožbe delavca do sodbe sodišča v primerih, ko delavci tožijo svoje delodajalce zaradi različnih kršitev delovnopravne zakonodaje oziroma pogodbe o zaposlitvi?
  2. Koliko časa v povprečju traja od vložitve tožbe delavca do sodbe sodišča v primerih, ko delavci tožijo svoje delodajalce zaradi neizplačila osebnih dohodkov (plača, regres, povračila stroškov)?
  3. Koliko tožb so delavci vložili zoper svoje delodajalce zaradi neizplačila osebnih dohodkov v zadnjih petih letih po posameznih letih?
    Namen vprašanja je predvsem ugotoviti, koliko delavcev, ki jim niso pravilno izplačani vsi prejemki na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali
    zakonodaje, se dejansko odloči za tožbo.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je že bilo zaprošeno za posredovanje teh podatkov, a so prošnjo zavrnili, češ da »ni pravne podlage«. Ker gre za zelo pomembno področje, ki zadeva skoraj milijon prebivalcev, ki opravljajo katero koli obliko dela v Sloveniji, prosim, če se lahko pridobijo ti podatki, ki so zelo pomembni za nadaljnje delo v Državnem zboru.

Hvala za vaš odgovor.
Jani Ivanuša, poslanec