Pisno poslansko vprašanje v zvezi z delovanjem gradbene inšpekcije

June 17, 2020
June 17, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka.

Glede na to, da vaš predhodnik zadev ni imel pod nadzorom, upam, da se bo to sedaj spremenilo. Gre za objekt Kraški biser, ki se nahaja v občini Sežana in je bil v preteklosti poznan kot hotel Triglav. Investitor je prvotno namembnost stanovanj t. i. oskrbovana stanovanja, kasneje spremenil v navadna stanovanja. Stanovanja niso izpolnjevala pogojev iz Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše. Investitor je pri prodaji navadnih stanovanj zavajal kupce s tem, da jim je obljubljal pripadajoče skupne prostore k stanovanjskim enotam (konkretno bazen, kolesarnica in pralnica s sušilnico).

• Zato sprašujem, kaj bo gradbena inšpekcija storila, da bo zaščitila končne kupce pred kršenjem pogodbenih zavez s strani investitorjev?

• Ali je kdo preveril, kdo je kupec stanovanj v slovenskem prostoru, ali gre morebiti za pranje denarja?

• Kaj se bo naredilo, da se bo v prihodnje onemogočala zloraba špekulativnih investitorjev?

• Načrtujete spremembo zakona, ki bi bila bolj prizanesljiva do kupcev in strožja do takšnih malomarnih investitorjev?

• Ali boste sankcionirali investitorja, ki povzroča s svojimi ravnanji ogromno škode pri raznoraznih objektih na področju Krasa?

• Kako boste zaščitili slovenske nepremičnine kot tudi slovensko kulturo pred početjem investitorja italijanskega rodu, ki se požvižga na naše predpise?

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja