Pisno poslansko vprašanje v zvezi z delovanjem nevladne organizacije v javnem interesu UMANOTERA

May 13, 2020
May 13, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem Vlado Republike Slovenije, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Status nevladne organizacije ima tudi Umanotera, na naslovu Trubarjeva cesta 50, 1000 Ljubljana. Matična številka omenjene nevladne organizacije 5892279000.

Po podatkih ZEG (Zveza ekoloških gibanj Slovenije) je Umanotera, privatna fundacija, ki je okoli sebe zbrala okoli 40 različnih društev, zvez, zavodov in fundacij, in ima v lasti cca. 90% vseh državnih razpisnih sredstev in podpore Ministrstva za okolje in prostor.

• Zato me zanima:

– katere pomembnejše dosežke svojega delovanja v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge je zgoraj navedena nevladna organizacija v javnem interesu navedla za pridobitev statusa nevladne organizacije?

– kakšna je vsebina izdelanega bodočega dvoletnega programa delovanja zgoraj navedene nevladne organizacije?

– koliko ljudi je zaposlenih v zgoraj navedeni nevladni organizaciji?

– vsebina poročila o delovanju zgoraj navedene nevladne organizacije in sicer kakšne so bile aktivnosti in dosežki ter koliko je bilo za to porabljenih sredstev?

– ali je predmetna nevladna organizacija sodelovala pri kakšnem javnem razpisu in koliko sredstev je pridobila iz državnega proračuna?

– s katerimi projekti je zgoraj navedena nevladna organizacija upravičila prejeta sredstva?

– koliko denarja je zgoraj navedena nevladna organizacija prejela v letih 2020,2019 in 2018?

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja