Pisno poslansko vprašanje v zvezi z delovno uspešnostjo direktorjev javnih zavodov

May 7, 2020 Alenka

Spoštovani,

Vlado Republike Slovenije sprašujem v zvezi z delovno uspešnostjo direktorjev javnih zavodov. Po naših informacijah naj bi si direktorji javnih zavodov vsako leto izplačevali dodatek za delovno uspešnost. Kot predstojniki organa naj bi o svojem dodatku odločali kar sami. Na ta račun naj bi si omenjeni direktorji javnih zavodov letno izplačali 13. in tudi 14. plačo.

Zanima me:

– Do katerih dodatkov so upravičeni direktorji javnih zavodov?

– Kdo odloča o upravičenosti do dodatka za delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov? Ali je takšen sistem primeren?

– Katera so merila za upravičenost do dodatka za delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov? Ali direktor lahko dobi dodatek, četudi ima javni zavod presežek odhodkov nad prihodki?

– Ali je izplačevanje dodatka za delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov skladna z zakonodajo?

– Koliko znaša vsota vseh dodatkov za delovno uspešnost, ki si jih izplačajo direktorji javnih zavodov v letu 2019?

– Prosim za podatke o tem, koliko dodatka za delovno uspešnost so si izplačali posamezni direktorji javnih zavodov v letu 2019 (deset direktorjev z najvišjimi dodatki za delovno uspešnost).

Hvala za vaš odgovor. Dušan Šiško, poslanec