Pisno poslansko vprašanje v zvezi z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj v najem

April 15, 2021 Alenka

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem je neustrezen. Sestavljen je tako, da do stanovanj povečini pridejo vsi drugi, razen Slovenci ne. Tako slovenske prosilce prehitijo zbiralci bakra, tujci, in še bi lahko našteval.
V 78. členu Ustave Republike Slovenije je določeno, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Ali je temu res tako? Stanje na terenu govori, da ni, oziroma ogromno število Slovencev je besno na aktualno politiko dodeljevanja stanovanj. Pravilnik je sestavljen izključno za potrebe marginalnih skupin, katere dodatno obremenjujejo državna sredstva, ko le-te izčrpajo pa tako ali tako, zapustijo državo in gredo izčrpavat druge družbe. Slovenec pa čuti pripadnost do domovine in bo ostal doma, kljub temu da je država do njega mačehovska.
Pogoj za kandidaturo pridobitve stanovanja bi morala biti zaposlenost, v primeru tujcev vezana na obdobje zaposlitve dveh let ali več. S tem ko bi bili zaposleni, bi preko davkov in prispevkov prispevali v fond za stanovanjsko politiko.
Neprofitna stanovanja se dodeljujejo v najem vsem drugim le Slovencem ne, prav iz razloga, ker jim to omogoča sam pravilnik s pomočjo kriterijev, kot so: izjeme, prednosti, itn..
Odločilno merilo bi moralo biti, da se poskrbi za Slovence. Zato bi moralo
biti omogočeno vsem Slovencem, ki oddajo vlogo, da se njihovi vlogi v
čim krajšem času tudi ugodi, sploh upoštevaje zgoraj navedeno ustavno
določilo. Problem so seznami na katerih so upravičenci do neprofitnega
stanovanja. Nekateri so na teh seznamih vrsto let, ker jih vedno znova
prehitevajo novi prosilci, običajno so to prav zbiralci bakra oziroma tujci iz Kosova. Ti primeri so vedno urgentni, na drugi strani pa so enostarševske družine prezrte leta in leta.
Oddaja neprofitnih stanovanj v najem bi morala biti v izključni pristojnosti Republike Slovenije, ne pa da župani odločajo po politični agendi, komu se bo dodelilo stanovanje. Spiske naj pripravlja ministrstvo in tudi kontrolira izvajanje.

• Ali misli resorno ministrstvo izdelati spremembe Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v duhu blaginje Slovencev in novele Stanovanjskega zakona?
• Koliko Slovencev čaka na neprofitno stanovanje in kako dolgo ter zakaj?
• Koliko neprofitnih stanovanj je nezasedenih?
• Kakšna je dolgoročna strategija oddajanja neprofitnih stanovanj v najem? Ali se bo ta strategija izčrpala s predlaganim javnim najemom stanovanj?
• Zakaj se molči oziroma ne vidi, koliko slovenskih družin čaka na priložnost neprofitnega stanovanja, vendar ne pridejo na vrsto, ker jih zaradi neumnega točkovanja vedno znova prehitijo drugi vlagatelji, ki imajo popolnoma drugačne kulturne vrednote?
• Zakaj se preko tega instituta še dodatno podpira lene in nezaposlene osebe, po drugi strani pa se določenim vlagateljem odreka ustavna pravica do primernega stanovanja (78. člen) in varstva družine (53. člen)?
• Ali se misli urediti zadeva tako, da se za dodeljevanje neprofitnih stanovanj določi izključna pristojnost ministrstva Republike Slovenije?
• Zakaj se akutna situacija ne rešuje z določitvijo dodatnih pogojev, pod katere bi zapadle čakajoče slovenske družine, in bi s tem pridobile dodatnih 25 % točk in bile s tem veliko bolj konkurenčne ostalim?
• Kako je mogoče, da nekdo, ki je na seznamu vrsto let, je vedno znova izrinjen iz prvega mesta zaradi novih prosilcev? Kakšne bodo tu spremembe?
Hkrati podajamo pobudo:
˝Predlagamo, da slovenski prosilci (še posebej enostarševske družine), ki so
na seznamu za pridobitev neprofitnega stanovanja več kot pol leta, pridobijo prednostno pravico do stanovanja, saj se s pridobitvijo stanovanja varuje človekovo dostojanstvo.˝