Pisno poslansko vprašanje v zvezi z dohodki in drugi privilegiji na MNZ in policiji

October 5, 2020
October 5, 2020 Alenka

Spoštovani,
Vlado Republike Slovenije sprašujem v zvezi z dohodki in drugi privilegiji na MNZ in policiji.

  1. Kdo je med 50 prejemniki najvišjih izplačil dohodkov in drugih izplačil na Policiji? Prosim, da mi posredujte seznam, ki bo vseboval: – – uvrstitev na lestvici 50 najvišjih izplačil na račun, ime in priimek, funkcija oziroma delovno mesto, specifikacija dohodka (bruto, neto, dodatki, povračila stroškov, bonitete). Podatke mi posredujte za mesece januar, februar, marec in september 2020.
  2. Koliko zaposlenih na MNZ in Policiji ima v uporabi službeno vozilo? Katera vozila vozijo? Prosim za seznam vseh z imenom in priimkom.
  3. Koliko zaposlenih na MNZ in Policiji ima pravico do schengenskega dodatka? Prosim za seznam vseh z imenom in priimkom ter višino dodatka na letni ravni.